Ook waar op ons fokus


Ek het gisteraand vir die eerste keer weer ondervind dat daar baie dinge is wat ons kan laat struikel en as ons nie ons oë op Hom hou nie sal ons in die sloot val. Dit is vir my belangrik om te weet en te onthou dat die profetiese bediening en so ook al die ander wat daar was en nog steeds is altyd deel sal uitmaak van God. Sekere van dit wat ons daagliks beleef is ook deel van dit wat God in elkeen van ons se lewe kom doen. Onderskeiding bly belangrik vir elke “ander” of “nuwe”…

Dus is die seisoen vir ‘n sekere doel daar en in elke seisoen mag die fokus ‘n bietjie verskuif, maar nooit weg van Jesus Christus af nie. As Hy dan ons alles is en volgens Paulus als in Hom, deur Hom en tot Hom is en ons in Hom lewe (…want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het: Want ons is ook sy geslag, Handelinge 17:28) dan sal ons dus nie fokus verloor nie, mits ons in Hom bly – so ek verstaan dit dat my verantwoordelikheid is om in Hom te bly soos Jesus in Johannes 8:31-31 sê (bly in My), Hom te Volg Johannes 12:26 (As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer) en vir Hom en op Hom te wag vir waarheid en krag. (… net gewillig is en luister). Jesaja 40:20-31 en 1:19.

Ons het vanoggend gesels oor:

Elke goeie en elke volmaakte gawe kom van God af, maar ek moet volkome op Hom vertrou, my begeertes aan Hom gee en dan op Hom wag om dit alles vir my terug te gee. In Sy hand word die onvolmaakte volmaak!!! As ons dus dit wat ons het (van Hom ontvang het) oor gee aan hom dan word dit weer aan ons gegee maar in ‘n beter en meer ‘volmaakte’ formaat…

Sodra ek uit my eie krag iets wil bekom, begeer of wil hê….dan dreineer dit my eie krag maar wanneer ek soos ‘n kind voor Vader se voete gaan sit en wag dat hy dit aan my oorhandig….daar vind ek dan ook my krag !!!! (Hebreërs 3 en 4)

As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.
(Jesaja 1:19)

Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.
(Johannes 7:38)

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
(Jesaja 40:28-31)

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
(Jakobus 1:17)

Lekke dag!

Prayer of Surrender


Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding and my whole will. All that I am and all that I possess You have given me. I surrender it all to You to be disposed of according to Your will. Give me only Your love and Your grace; with these I will be rich enough, and will desire nothing more.
(St. Ignatius of Loyola)

Genade…


Hoe verstaan ons die Liefde en Genade van God?
Genade ontbreek nie in hierdie tekste nie!

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
(Matthéüs 7:21)

Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
(Galasiërs 5:18-21)

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
(1 Korintiërs 6:9)

Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
(Efiesiers 5:5)

Al die tekste handel oor die koninkryk van God, Hemel. Dus is my vraag: Wat is die Koninkryk van God…?

Voor ‘n mens na die negatiewe kant van hierdie tekste kyk moet daar eers gekyk word na Genade…

Die wyse of manier hoe en waardeur God met Sy kinders en die wêreld handel is liefde. Ek verstaan liefde as ‘n weg waarop gewandel word. God wandel op hierdie weg, maar ook is Hy hierdie weg – soos Johannes sê, “God is Liefde”. God se interaksie met die mens is slegs deur hierdie weg en daarom roep Hy die mens na hierdie weg toe. Hierdie weg het grense, wat geregtigheid genoem word. Hierdie grense is dit wat God God maak en ook ‘n vasgestelde “wyse” bepaal waar interaksie tussen die mens en God plaasvind. Die een grens van hierdie weg is “Geregtelikheid” en die ander is “Genade”. In “Geregtelikheid” is die wet, die waarheid en die woord van God. In “Genade” is liefde en “Barmhartigheid”. As ons deur die hele Bybel gaan kyk is dit baie duidelik dat God met hierdie weg, of wyse met die mens gehandel het. Die tabernakel is net ‘n ander beeld wat hier selfde weg voorstel.

As daar dan gepraat word van God se “Getrouheid”, verwys dit na hierdie weg, dus sal God nie op geen ander wyse as die met ons werk nie.

Johannes, in verwysing na Jesus, sê in Johannes 1:14 “… vol van genade en waarheid.” En in Johannes 1:17 “…die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Dus is dit ook dieselfde weg waarmee Jesus gekom het.

Jesus het gesê in Johannes 12:26 “As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.”

As ons hierdie weg beter verstaan dan sal ons ook kan begryp wat die hele ding omtrent Genade is. In Jesaja 35:8-9 “En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel—selfs die dwase sal nie dwaal nie. Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;”.

Dus word ons geroep om na hierdie weg te soek sodat ons op ‘n plek kan kom waar God direk met ons interaksie kan hê. Jeremia 6:16 “So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.”

Genade en die Koninkryk van God is om op hierdie weg te wandel…

Who Are You Lord?


“Who Are You Lord?”

“I Am”

“Who Is I Am?”

“I Am Love,
I Am Peace,
I Am Grace,
I Am Joy,
I Am The Way,
The Truth,
The Life,
The Light.
I Am The Comforter,
I Am Strength
I Am Safety,
I Am Shelter,
I Am Power,
I Am The Creator,
I Am The Beginning And The End,
I Am The Most High.”

“Then, Who Am I?”

“You Are Mine!”

© Thomas Dreyer

Mercy and the Seven Cow Woman


This understanding of mercy by Stephen T Berg can open your eyes to a deeper truth of the “power” and need for mercy…

Let your mercy come to me, that I may live; (Psalm 119)

Mercy is the stuff of life. You can live for eleven days without the regenerative endowments of sleep, but you can’t live one moment without mercy.

We are all given life, sustained in life, held together, glued to this cosmic spinning rock, by the merciful gaze of God.

Our souls flourish through the mercy of others. We grow only in so far as we show mercy to others. Without mercy we perish, long before any life-giving properties offered by any vision. Without showing mercy, others die to us, and to themselves.

Why do we suppose Jesus enjoined us to forgive others so that we may be forgiven? (Why do we think that these words refer to a spiritual balance sheet? We compulsively spiritualize blocks of scripture and then trip over the deeper truth they hold. The truth often being anthropological rather than theological.) Do we suppose that the forgiveness command is given so that it will please God when it is obeyed? Or do we suppose reciprocal mercy is asked for so that we humans can live, and grow and experience full life? Which truly pleases God.

Our world runs down because we fail to give and receive mercy. Without mercy, in the daily rough and tumble, how are we to value or honour each other the way we all want to be valued and honoured?

Years ago, my friend Mary told this story–a story from a different time. I recall it as follows:

A handsome young man of great wealth decided to marry. He left his home and traveled to a neighbouring island to seek a bride. When he found his bride and made his choice known, the bride accepted. Tradition held that the young man must now make the bridge’s family a gift of cows. The gift was an assessment of the esteem with which he held his bride, the value of her character and passion, her intelligence and beauty, her charm and caring, her wisdom and spirit and inner joy. Bride’s from the island were often one or two or even three-cow women.

The young man in his search had met a shy woman who lacked confidence, and was thought by many to not have the qualities that such a fine visitor would seek in a prospective bride. But to the astonishment of all, the young man proposed to the shy girl, she accepted, and he offered seven cows for her hand. Seven cows! Such a gift was unheard of! He then left the island to tell his family and community he had found his bride. Both communities and families began to plan the wedding.

When he returned some months later, to the island home of his fiancé, she was different. Subtle changes had taken place. The bride’s father had changed his attitude about her and begun to treat her with respect. The community saw her in a new light. She was now honoured as a “seven cow” woman.

She responded to the gift by growing within. Touched by the young man’s expression of how he say her, honoured by his esteem for her, she felt fulfilled by the chance to honour his gifts and to give to him her heart and love. She would match his gifts with her own, and show her devotion for him. She grew in beauty and character, becoming gracious and caring to all who sought her who had once shunned her. She offered the gift of mercy to all she received, holding nothing against them, and encouraging them to grow beyond their old thoughts and limits and to relate in new ways toward one another, encouraging and supporting each other as they discovered the gifts and the presence of their paths in life.

Then the wedding day came and she married.

And she, in burgeoning response to this change in reception, straightened her back, lifted her eyes, and having regained her own latent beauty, became truly beautiful.

By Stephen T Berg

Portret


Skilder maar die doodgewone
teen die
agterkant van jou handpalm
ek besing die Weke van Altyd
in Korinte vind ek jou gesig
asof ek jou virewig kan skilder in ons
gedeelde blou lug
sag, my engel, sag
as Gods wil sal my lief ontwaak
toemaar
ek onthou nog die teerheid van jou hart
ek herken jou nog in die
skadu’s van my bestaan
vir so lank sluimer ek in ‘n plek waar ek nie in pas nie
wie sou kon raai dat die skawing van
drie jaar my net in jou arms sou toelaat?
ek weet, dit gaan alles volgens Plan
Sy Groot Plan
en in die hemel sal daar ‘n biblioteek wees
waar ons als kan lees
verstaan en weet
wat liefde is
hoe lief ek jou het
en hoe lief
Lief
jy my het
jou oë kon nog nooit ‘n enkele leuen
praat
daarom
vir daardie rede
hou ek vas aan Genade en Vrede
toemaar
ek weet
ek het dit toe al geweet
en vandag
En
Altyd
skilder ek my woorde
met die blou van jou oë
met die wit van jou glimlag
want ‘n Steady Hand verf ons drome
in Waarheid
Amen.

© Paula van der Merwe

Sag


Net dit,sag.
fluister my woorde meer as net lettergrepe
meer as net polemiek
hierrie is my afrikaans,
my taal
en dit is die taal waarin ek bid
daarom is elke gebed ‘n gedig
elke gedig ‘n gebed.

In liefde sluk ek my woorde in
in liefde ontsap die gorrels van my keel hemel toe
en skryf ek oor vandag…
Amen

© Paula van der Merwe

The Life-Giver

%d bloggers like this: