Die Belangrikheid van Gemeenskap


Ons land se reëls en regulasies is so min Suid Afrikaans as wat jy kan kry. Die opstellers daarvan was internasionaal en het geen idee gehad wat Suid Afrikaans is nie. Ek voel dat Suid Afrikaans tog in onsin weerspieël moet word, al is ons ‘n redelike nuwe Suid Afrika.

Ek het lank terug gesê dat iemand ‘n boek moet skryf getitel “Hoekom ubuntu Suid Afrika verlaat het saam met apartheid”. Ubuntu is ‘n Afrika term vir ‘n kwaliteit wat die noodsaaklike menslike deugde insluit soos deernis en menslikheid. Dit kommunikeer die belangrikheid van gemeenskaplike verhoudings, respek, gemeenskap, waardes en verantwoordelikhede netjies verpak in godsdiens. Dit verteenwoordig eenheid, want ‘n persoon is slegs ‘n persoon deur die gemeenskap. Dit beteken dat die gemeenskap jou ouer, leermeester, vriend en ondersteuning is. Ja, en daar is dit, ons mense soek vryheid om te doen wat hulle wil en hoe minder reëls en regulasies daar is hoe beter, hul wil nie deur ander iets geleer of gesê word nie. Ek verstaan ware vryheid as volle kennis, aanvaarding en besitneming van die reëls en regulasies. Vrees en frustrasie kom waar hierdie ware vryheid ontbreek.

As Christene word ons geroep tot ubuntu – Jesus en Paulus het baie gepraat van die gemeenskap van gelowiges. Ons moet as een liggaam kan funksioneer en Jesus as ons hoof kan aanvaar, respekteer en gehoorsaam. Ubuntu is dalk ‘n Afrika term, maar dit kom vanaf die Joodse leringe wat na Etiopië versprei het gedurende die tyd wat Salomo koning van die Jode was. In latere jare het dit verder en verder suid versprei tot in Suid Afrika en Lesotho.

Ek was bevoorreg gewees om in die platteland groot te word waar gemeenskap belangriker was as in die stad en het geleer van die rol wat gemeenskap speel. Ons is almal aanmekaar gekoppel, die een aan die verbind. Ek sê altyd aan my leerders dat dit wat jy in die donker onder jou bed doen jou verhouding met ander om jou beïnvloed.

gemeenskap

Gemeenskap is belangrik en huidiglik wil niemand dit erken nie, maar dit is besig om meer en meer uit te rafel, huisgesinne val uitmekaar en meer kinders as ooit vantevore raak verlore in die samelewing (of is dit nou alleenlewing). Ek besef dat die hele samelewing nie ‘n perfekte eenheid kan vorm nie, maar as kinders van God kan ons daarna streef. As elkeen van ons ons verhouding met God as die belangrikste in ons lewens beskou sal dinge reeds verander. Wanneer ons by God wil wees, Hom wil aanhang, afhanklik van Hom wil wees, lief vir Hom wil wees, Hom wil geniet, Hom wil behaag, dan het ons Hom lief met ons hele wese, bly ons in Hom, bly ons in Sy liefde, bly ons in Christus en is ons vervul met Sy Gees (geïnspireer deur Rebecca se skrywe). Omdat God ‘n hart het vir alle mense glo ek dat sosiale geregtigheid binne-in ons liefde vir God verborge is. Dus gee ons om vir ander mense, die vernederde, die verlore, die uitgelate, ons naaste, omdat ons God liefhet. Hierdie liefde word dan ook deur ons dade en woorde sigbaar. Sodoende kan ons die gemeenskap herstel wat besig is om uitmekaar te val.

Matthéüs 22:34-40, Johannes 15:7

Augustus maand se stormwinde


boom-wind

Ek was van plan om ‘n skrywe te plaas oor Augustus maand se stormwinde. Dit was emosionele, geestelike, finansiële, siekte en ook ander storms wat ons deurmekaar gewaai het. Dit was ‘n moeilike en uitputtende maand…

En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê: Meester, Meester, ons vergaan! Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het ‘n stilte gekom (Lukas 8:24).

Inplaas van fokus op die stormwinde moet ons fokus op Hom wat die stormwinde stilmaak en alles om ons laat bedaar. Ons moet Hom toelaat om in elkeen van hierdie situasies in te kom en ons moet Sy rus en vrede aanvaar ten spyte van dit wat ons waarneem. Deur geloof kom daar dan stilte, waar die stormwinde bedaar en ook die nagevolge van die storms herstel.

Kom Laat Ons Dit Verklaar…


Waar is jou fokus? Is dit op God of iets anders?

Ons sien wat rondom ons gebeur en is nie blind nie, maar gebeure en situasies moet nie ons wee, denke en besluite bepaal nie. Jesus is ons fokus en ons moet ons oë op Hom vestig, want Hy is die Begin en die Voleinder van ons geloof. Deur ons geloof moet ons verklaar dat God goed is en dat Hy goeie planne vir ons land het. Ons moet nie sit en wag vir dinge om te gebeur nie, maar goddelike waarheid oor ons land en wêreld spreek. Verklaar God se liefde en geregtigheid oor onsself, ons land en almal wat in leier posisies sit. God se weë is altyd in liefde en geregtigheid, goedertierenheid en trou. Ons moet dus Sy liefde en waarheid uitleef en verklaar.

Soms is dit nodig dat ons moet afstand doen van sekere dinge, dit ook rou en dan weer vorentoe beur. Laat dan dit wat verby is in die verlede en plaas al ons tyd, krag en energie in die nuwe. Dawid het gesing van die Herder wat ons deur die dal van dood skaduwee lei. Dus moet ons nie kamp opslaan by dit wat dood is, verby is en ons mag terug hou nie, maar toelaat dat ons Goeie Herder ons lei.

Ons kan dus op ‘n daaglikse basis verklaar dat liefde en geregtigheid gevestig word in ons land. Ons kan dus ook verklaar dat alle ongeregtigheid, valsheid en bedrog ons land sal verlaat om plek te maak vir goedertierenheid en trou.

Kom ons bou ons land op in die wil en waarheid van God en hou op om vas te kyk in die werke van die duiwel. Laat ons nie reageer uit vrees en teleurstelling nie, maar laat ons regeer met Jesus wat ons lei.

Nog 7000 polisie manne word benodig in Gauteng…


Is dit waar ons nou is…?

FIRST KICK GOD OUT AND THEN MOST OF THE PROBLEMS WILL BE FIXED.

Dit is die grootste fout ooit om vir God uit te skop. Ons het Hom nou nodig, meer as ooit – nie meer polisie manne of vroue nie.

EN

MENSEREGTE MOET GAAN !!!

Huidiglik gaan die lewe oor “EK EN MY REGTE”, mense gee net om vir hulself en STUFF die res.

Ek glo dat menseregte reguit uit die hel is. Dit bring nie ‘n gesonde gemeenskap, liefde, respek en eer voort nie, maar selfsug en self-liefde. Hierdie selfsug en liefde vir self is besig om die ergste epidemie te word waaraan miljoene besig is om te sterf.

Die simptome van die finale stadium van hierdie epidemie maak mens dom en afgestomp sodat hul niks buite hul eie begeertes kan waarneem nie. Hul kan glad nie mense om hul se seer of vreugde waarneem of waardeer nie. Gevolglik val die hele struktuur waarop verhoudings gebou word in mekaar en die mensdom wat geskep is vir verhouding vernietig hulself onwetend agv dit wat reeds gesterf het deur selfsug en liefde vir self.

Hoe meer ons God deel maak van ons lewens, hoe meer van Sy liefde, vrede, vreugde, geduld, goedheid, getrouheid, goedhartigheid, vriendelikheid en selfbeheersing is teenwoordig in elke situasie waarin en waardeur ons gaan. Dit is soms nodig dat ons Hom moet soek in van hierdie situasie omdat Hy nie dadelik sigbaar is nie, maar ons sal Hom vind.

The Truth is like a lion.
You don’t have to defend it.

LET IT LOOSE, IT WILL DEFEND ITSELF

(St. Augustine)

Die belangrikheid van gebed


Ons moet as gesinne en families saam bid.

Wie van julle bid nog gereeld saam?

Dit is belangrik dat ons saam bid as families, gesinne en gebedsgroepe.

Hierdie foto hierbo het al die rondte op die net gedoen met woorde wat ons almal aan spoor om saam te bid. Is al meer as 35 duisend keer op Facebook aangestuur, ‘n paar duisend keer op WhatsApp en ander sosiale media.

Indien ons Suid-Afrika wil verander ten goed moet ons BID!!! Bid saam vir mekaar, ons land, die mense van ons land en vir almal in leierskap posisies.

NIE NET BID VIR DIE GOEIE MENSE VAN ONS LAND NIE, DIE ANDER HET DIT TOG MEER NODIG.

Bid vir waarheid en geregtigheid om te heers in alle aspekte en situasies. Bid vir Vrede en Vergifnis…

Bid, bid, bid…

Bybel of ander boeke…


Wat ons as Christene moet glo en uitleef is dit wat ons in die Bybel lees. Baie mense lees liewer ander boeke wat vertel van die Bybel of wat ‘n sekere bybelseonderwerp verduidelik.

Daar is niks fout met ander boeke of bronne nie, maar ons moet ook die Bybel gereeld lees en goed ken. Jesus het dit duidelik gemaak dat Hy Sy Gees sal stuur om die woord vir ons te kom openbaar.

Die Bybel is eenvoudig genoeg sodat die gemiddelde persoon dit kan verstaan, veral met die hulp van die Heilige Gees. Jesus het ook gesê dat ons na God toe moet kom as kinders.

Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kind ontvang nie, sal dit glad nie binnegaan nie (Markus 10:15).

Hoe ingewikkeld moet die pad na die koninkryk wees as ons soos ‘n kind moet kom? Moet ons Grieks en Hebreeus leer om die Woord van God akkuraat te hanteer? NEE!, Ons kan vertrou dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal in lei soos Jesus gesê het.

Die Bybel maak dit duidelik dat God wil hê dat ons Hom moet ken. Hy vererg Homself nie en het nie sy plan van versoening moeilik gemaak om te verstaan nie.

Ons moet dus nederig soos ‘n kind vertrou in en op Hom en gehoorsaam wees aan God se woord, want Hy is ons hemelse Pappa…

Ander boeke, artikels, blogs, preke of gesprekke is dus nie nutteloos nie, maar moet nie die primêre bronne word waar ons van God leer nie. Dit is nie ‘n goeie navorsingstegniek nie, die primêre bron moet die prentjie skets en enige ander bronne moet slegs sekere aspekte help inkleur.

Wie was jou wonderwerk vandag?


Ons het elke dag ‘n ietsie nodig om ons fokus weer op God te plaas, weg van die alledaagse probleme. Daar is dan daardie persoon, meeste van die tyd onverwags, wat vir jou daardie ietsie sê of doen wat alles in jou binneste skud en jou oë weer net op Hom vestig.

Dit is daardie mense wat my wonderwerke is…

Waar is jou hoop?


Die Bybel leer ons dat God ‘n God van hoop is. Hy is die skepper van hoop. Ons moet na Hom kyk as ons bron van hoop.

God laat mense aanhou hoop. Ek bid dat Hy vir julle bly sal maak en dat Hy vir julle vrede sal gee, vir julle wat glo. Dan sal die Heilige Gees vir julle krag gee, en julle sal baie seker wees dat die dinge wat julle hoop, sal gebeur.
Romeine 15:13 ABA

Die Psalm digters moedig ons, en hulself, ook ‘n paar keer aan om ons hoop in God te plaas. Ons moet dus leer om God te vertrou en Hom as ons hoop te sien en te aanvaar.

Ook “My grootste blydskap” .


https://wp.me/p3Wx9i-Ve

Die wetenskap en geloof!


Hierdie boek Science and the Mind of the Maker: What the Conversation between Faith and Science Reveals About God… handel oor hoe God ook sigbaar is in die wetenskap wêreld. Melissa, die skrywer het al jare se ondervinding om hierdie tema aan vandag se jongmense bekend te maak.

Ek beveel hierdie boek aan bloot omdat ek haar navorsing hiervoor gevolg het die afgelope paar jaar en ‘n waardering het vir die wyse waarop sy wetenskap en geloof bymekaar bring.

Daar was ‘n wetenskap prof by Potchefstroom universiteit gewees, ‘n hele aantal jare gelede, wat altyd vertel het van hoe mooi God se orde sigbaar is in die natuur en die wetenskap… Sulke mense help ons om te besef dat God steeds is wie Hy is, ‘n God van orde… So ook Melissa!

The Life-Giver

%d bloggers like this: