Category Archives: #VREDE

Sorge en Laste


Jy hoef nie verlore en bang te wees nie ook nie alleen deur probleme te gaan nie. Jy kan Jesus se hand neem dan stap Hy saam met jou terwyl jy al jou probleme en sorge na God se troonkamer neem. Daar trek jy dit uitmekaar en verduidelik aan Hom elke detail van alles wat jou onderkry. Los dit dan daar by Sy voete – moet nou nie weer met die goed uitstap nie, bly gerus langer en maak seker dat jy alles by Sy voete laat…

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
(Hebreërs 4:16.)

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
(Filippense 4:6-9.)

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
(Matthéüs 11:28.)

Jy moet leer om Jesus se aangesig te soek, Sy krag te soek, Sy teenwoordigheid te soek in alles.

Wherever Jesus comes He establishes rest. The rest of perfection of activity that is never conscious of itself.
Oswald Chambers

Want Hy is naby jou, binne in jou en Hy nooi jou om alles met Hom te deel – netso kan jy Hom ook nooi om alles met jou te deel.

En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.
(Jesaja 65:24.)

… Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig
(Romeine 10:8.)

Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus
(Hebreërs 10:19.)

Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
(Psalm 105:4.)

Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.
(Jeremia 29:11-13.)

So besorg is ons God oor elkeen van ons dat ons met vrymoedigheid na Hom kan gaan en al ons laste en bekommernis op Hom kan werp… (1 Petrus 5:7.) Hierdie inskrywing “Someone to Pick Us Up Every Day” is ‘n baie mooi beskrywing van hoe ons op ons Here en God kan en moet vertrou.

Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.
(Psalm 37:3-4.)

Vrede wat Heers in alle Omstandighede


Elkeen van ons kan hierdie plekkie vind waar vrede heers, maak nie saak wat die omstandighede is nie…

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.
(Johannes 16:33)

I have said this to you, that in me you may have peace. In the world you have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.
(John 16:33)

Hierdie plekkie van vrede kan slegs in Hom, Jesus Christus gevind word. 

An average view of the Christian life is that it means deliverance from trouble. It is deliverance in trouble, which is very different. “He that dwelleth in the secret place of the most high… there shall no evil befall thee – no plague can come nigh the place where you are at on with God.

If you are a child of God, there certainly will be troubles to meet, but Jesus says do not be surprised when they come. “In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer, I have over come the world, there is nothing for you to fear.” Men who before they were saved would scorn to talk about troubles, often become “fushionless” after being born again because they have a wrong idea of a saint.

God does not give us overcoming life: He gives us life as we overcome. The strain is the strength. If there is no strain, there is no strength. Are you asking God to give you life and liberty and joy? He cannot, unless you will accept the strain. Immediately you face the strain, you will get the strength. Overcome your own timidity and take the step, and God will give you to eat of the tree of life and you will get nourishment. If you spend yourself out physically, you become exhausted; but spend yourself spiritually, and you get more strength. God never gives strength for tomorrow, or for the next hour, but only for the strain of the minute. The temptation is to face difficulties from a common-sense standpoint. The saint is hilarious when he is crushed with difficulties because the thing is so ludicrously impossible to anyone but God.

– Oswald Chambers
My Utmost for His Highest (August 2, P.157) (Copyright © 1935)

Hierdie is nie ‘n plek waar alles perfek is nie, maar die plek waar jy totale Vrede beleef in die ergste sowel as die wonderlikste omstandighede. Dit is ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan, ‘n plek van volkome rus…