Category Archives: #VREDE

Lewe vir Sukses


Ek het baie gestoei met sukses. Wat is sukses?

Teen 25 jaar ouderdom moet jy getroud wees, ‘n motor en ‘n huis besit en ‘n volwaardige inkomste verdien.

Hierdie was die prentjie wat aan ons oorgedra was vanaf ‘n jong ouderdom. En die wat mooitjies hier in gepas het is daarvoor gerys en uitgewys as suksesvolle mense.

Maar, wat dan van die wat dít nie gemaak het nie? Was hulle dan onsuksesvol?

Stellig nie, want sukses is ‘n prentjie en elkeen moet sy of haar eie prentjie skilder. Jy kan nie iemand anders se prentjie vat en joune maak nie. Die vraag is dus “Wat is jou prentjie van sukses?”

Sommiges probeer om ‘n held, ouer of lewensmaat se prentjie uit te leef en voel dan lewensmoeg omdat dit nie vir hul werk nie. Ander het alles oor boord gegooi en lewe net om te oorleef of om daardie geldjie te maak vir die volgende stap.

Die gevolg hiervan is dat vrede en tevrede in die agtergrond begin verdwyn het en mens nie meer weet hoe om daar uit te kom nie. Verhoudings begin skade ly en niks voel goed genoeg nie, daar word altyd gestreef vir meer. Maar, meer van wat?

Ek vra weer, wat is jou prentjie van sukses?

Om suksesvol te wees, moet jy weet wat jy doen, lief wees vir wat jy doen en glo in wat jy doen (Will Rogers (1879-1935)).

Kan jy werklik sê wat sukses vir jou is? Dink jy jy is suksesvol?

Intimiteit en Aanbidding


Om werklik intiem te wees verg innerlike nabyheid. Intimiteit is gedetailleerde, innerlike, naby, bekend en persoonlik. Ons moet intiem raak in ons wandel met God.

Dit is nie moontlik om ware intimiteit te beleef sonder aanbidding nie. Ware intimiteit bring ware aanbidding. Hoe dieper jy groei in jou aanbidding van God, hoe meer word intimiteit deel van jou aanbidding en hoe meer intimiteit groei, hoe dieper en meer standvastig word jou aanbidding.

In ons wandel met God leer ons dat ons Hom meer nodig het as enige iets anders.

We need God and oxygen, in that specific order.
(Luana Bekker)

Oswald Chambers het dit so verduidelik:

Dit is moontlik om alles te weet van die leringe van die Bybel, maar geen ware kennis te hê van Jesus nie. Ons siele is in gevaar wanneer ons kennis van leringe meer word as ons intieme kontak met Jesus. Waarom het Maria geween by Jesus se graf? Leringe het maar soveel waarde as die gras onder haar voete vir haar. Enige fariseër kon Maria as ‘n dwaas af gemaak het as dit alles net oor leringe gegaan het, maar hulle sal nooit haar ervarings met Jesus kon weg redeneer nie. Toe sy haar Here se stem hoor het sy dadelik geweet dat dit Hy is wat met haar praat.
My Utmost for His Highest (August 16) (Copyright © 1935)

Ons is totaal afhanklik van God en hoe gouer ons dit besef hoe beter…

…God designed the human machine to run on God Himself.
Mere Christianity (P.50 2002 Ed.)(Copyright © 1942)

Het jy ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus – ‘n intieme band, ‘n kennis en ‘n wete wat deur niks geskud kan word nie? Bring dit jou na ‘n plek van liefde, respek en aanbidding? Baie mense het nie en sal graag hul verhouding met Hom wil verdiep.

Intimiteit moet ‘n natuurlik uitvloei wees waar die bonatuurlike die natuurlike word, maar ons weet nie meer hoe om dit te laat vloei nie. Die wêreld waarin ons leef het ‘n koue en hard plek geword en daar is nie meer ruimte vir intimiteit of aanbidding nie.

Intimiteit is die proses waarin jy elke fyn detail van die lewe deel met iemand naby aan jou, en aanbidding is die manier waarop jy dit deel deur die persoon te respekteer en te eer. Elke verhouding bestaan uit hierdie twee aspekte wat inmekaar verweef is, en so ook moet ons dit laat ontwikkel in ons verhouding met God. Intimiteit moet dus gekoester word.

Die vroue geslag sal dit dalk beter verstaan dat intimiteit ontwikkel wanneer jy alles met ‘n persoon deel, die goeie, die slegte en die lelike. So ook moet ons leer om dit alles met God te deel en ons intimiteit met Hom te laat groei.

Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met Hom. Vertel Hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir Hom dankie dat jy met Hom daaroor kan praat en dat Hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop of dat jy jou weer van voor af begin bekommer. Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat ordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink en waarvan Hy sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in ’n goeie lig stel. Ek stel mos vir julle ’n goeie voorbeeld. Ek het baie dinge vir julle vertel. Julle het baie by my geleer. Wat julle my gesien doen en gehoor sê het, moet julle net so doen en sê. God sal julle nie los nie. Hy sal by julle bly. By Hom sal julle veilig en gelukkig voel.
Ek en jy is tot alles in staat omdat God vir ons sorg. (Filippense 4:6-9 [DB]).

Tydens hierdie proses waardeer God jou nabyheid met groot respek hanteer, vertel Hy jou wie hy jou geskep het om te wees en jou liefde en respek vir Hom vloei oor in aanbidding.

Hierdie proses leer jou ook intimiteit en aanbidding in al jou ander verhoudings – ouers en kinders, mans en vroue, vriende en familie en skep ‘n atmosfeer van vertroue, respek, lojaliteit, eerlikheid en integriteit. Alle sleutel aspekte wat nodig is vir enige goeie verhouding.

Die lewe gaan nie oor kennis, krag of mag nie, maar oor verhouding. Ons het nodig om die eenvoud van hierdie geskenk (verhouding) in besit te neem en ‘n lewe te lewe waar ons alles rondom ons kan geniet. Wetende dat ons intimiteit en aanbidding se doel is om hierdie boodskap uit te dra aan almal wat nodig het om dit te hoor.

Ek bid dat jy ook so ‘n verhouding met Hom kan ontwikkel en dat jy net sal groei in jou intimiteit en aanbidding.

 

Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou


Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou

Be anxious for nothing


And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life?  (Luke 12:25).
And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? (Luke 12:25).

Remember!!!


You know what, I need help to remember! Maybe you need to be reminded also.

I tend to forget that we are invited into God’s rest daily. He wants us to come to Him, find rest in Him and be secure in Him. I need to be reminded of that like David wrote in Psalm 27:

One thing I asked of the LORD, that will I seek after: to live in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble; he will conceal me under the cover of his tent; he will set me high on a rock.
(Psalms 27:4-5)

The invitation goes like this:

Today, if you hear His voice, enter into His rest.

The only thing that disqualify you from entering into His rest is disobedience and unbelief. This means that we must trust and believe that God invited us, and then enter in. We cannot enter into His rest as long as any of these negative sinful things rule our lives. BUT God invites us to come to Him. When we are willing to let go of these lies and trust completely in His unfailing love for us, we enter into His rest…

Jesus said:

If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will also be. And if anyone serves Me, the Father will honour him.
(John 12:26)

All to often we come to the Lord with a wish-list or a list of requirements. We “claim in Jesus name” and “demand his promises” over us. When will we realize that God’s will is done in our lives when we move into his presence? When will we realize that God wants us to be in Him so that He can have His way, His will be done in us?
C.A.M.

…In him we live and move and have our being…
(Acts 17:28)

The best place to be is with Jesus Christ. We need to be conscious of His Presence every minute of every day. Let us make an effort to start each day with Jesus and ask Him to help us to follow Him this day…!

Blessings
Thomas Dreyer

Wysheid wat God gee


Ons het verseker wysheid nodig elke dag!

Hoekom vra ons dan nie vir dit nie?
Jakobus leer ons dan om vir wysheid te vra as ons dit nodig het en:

… die Wysheid wat God gee, is rein. Daardie Wysheid maak vrede tussen mense, dit is vriendelik en luister na die dinge wat ander mense vra, Wysheid is goed vir mense, dit is soos ‘n boom wat goeie vrugte dra, Wysheid dink nie dat een mens belangriker is as ‘n ander nie, en dit is nie skynheilig nie. Mense wat reg doen, maak vrede tussen mense, en hulle lewe self ook in vrede.
(Jakobus 3:17-18).

The Other Name for Peace : JESUS


Grace to you, and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
(Ephesians 1:2).

Grace to you: God gives it and we as people can also give it. But He is the only one who can give PEACE!

Peace from God our Father: He is the giver of all good things, everything needed for life and Godliness. EVERYTHING that has got to do with HIM!!! He is our Father who conceived us in His heart before the foundation of the world. He cannot but love us! He wants us to be so consumed with Him, even as He is truly consumed with us. His thoughts toward us are for good and not evil.

How precious to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them!
If I would count them, they are more than the sand
(Psalm 139:17-18).

AND Peace from the Lord Jesus Christ: God gave the consummation of His peace through His most prized possession, His SON! He made His SON PEACE. "Jesus is our Peace". He made His PEACE, in the PERSON of JESUS CHRIST, visible, comprehendable, receivable and applicable in the lives of those who are asking for it!

Being Jesus Christ: Man reaching to God, all we need to do is ask

And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
(Philippians 4:7).

Christ Jesus: God reaching to man this time. A relationship where God meets our needs and gives us good things and give it even before we ask.

When we ask for God’s PEACE, we are in fact asking for HIS SON JESUS: THE PRINCE OF PEACE! This PEACE being Jesus Himself: He loves us just as the Father loves us !

For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility
(Ephesians 2:14).

The FATHER , SON AND THE HOLY SPIRIT LOVES US SO MUCH THAT THIS PEACE IS A REALITY IN OUR LIVES! Jesus becomes REAL. We can truly Know Him, and experience the most AMAZING relationship that we will ever have….

Thank you Father for revealing yourself through Jesus and for giving us your Holy Spirit to teach us about you.