Category Archives: #VERTROUE

There is Comfort When We Embrace Our Humanity


Have you ever dreamed about a different life? A life that is less complicated, have less pain, worries or stress.

We sometimes need to remember that we are only dust…

For he knows our frame; he remembers that we are dust.
(Psalms 103:14).

On Wednesday I accompanied a friend to her Biblestudie group. They were talking about “Christus ons trooster” (Christ our Comforter). God comforts us in pain, fear, poverty, disappointments…

I realised that we do not embrace our humanity. We want to be strong and powerful, but even David said that God remembers that we are only dust. You have to embrace your own humanity and then others… It is that we are frail and limited, not able to carry, performer and give what life demands from us daily. You may be offended and believe that you are able to do all of this, but are you?

Because Jesus experienced temptation when he suffered, he is able to help others when they are tempted.
(Hebrews 2:18).

We have a God that knows and understands who we truly are. We want to be strong and live this daily living as overcomers, but we will fail if we forget our humanity.

The Letter to the Philippians gives us a glimpse of the frailty of humanity, the embrace thereof and the knowing that we are utterly depended on a God that knows and understands this even more than we do.

Are you willing to acknowledge your humanity in total dependence on God?
Will you become a vessel filled and overflowing with all of this becoming a carrier thereof? Mankind needs to know the truth – we are not as strong and invincible as we might think we are…

When I worried about many things, your assuring words soothed my soul.
(Psalms 94:19).

Niks kan ons beter troos nie as die helder wete dat ons, midde-in ons ellende, deur die God van Liefde vasgehou word – Johannes Calvyn.

A song for going up to worship. O LORD, out of the depths I call to you. O Lord, hear my voice. Let your ears be open to my pleas for mercy. O LORD, who would be able to stand if you kept a record of sins? But with you there is forgiveness so that you can be feared. I wait for the LORD, my soul waits, and with hope I wait for his word. My soul waits for the LORD more than those who watch for the morning, more than those who watch for the morning. O Israel, put your hope in the LORD, because with the LORD there is mercy and with him there is unlimited forgiveness. He will rescue Israel from all its sins.
(Psalms 130:1-8).

We need to come to the full knowledge and understanding of our humanity – that we are nothing with out God. The fact that we even have a breath is a gift from God for He breathed into the nostrils of man the breath of life and man became a living soul.

Knowing that I am nothing and Jesus is my all in all – my source of life.

God se beskerming


Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie.
Hoe lank sal julle aanstorm op ‘n man, julle almal hom verbrysel soos ‘n muur wat oorhang, ‘n omgestote klipmuur?
Ja, hulle hou raad om hom van sy hoogte af te stoot; hulle het behae in leuens; met hul mond seën hulle, maar met hul binneste vloek hulle. Sela.
Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!
Sekerlik, Hy is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie wankel nie.
By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevlug is in God.
Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons. Sela.
Ja, nietigheid is die mensekinders, leuens is die aansienlikes; in die weegskaal moet hulle opgaan, almal saam is hulle minder as nietigheid.
Vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie; as die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie!
Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het: dat die sterkte aan God behoort,
en aan U, o Here, behoort die goedertierenheid; want U vergeld elkeen na sy werk
(Psalms 62:2-12).

Bid gerus saam met my:

Here, ek wil vandag sing van U krag, ek wil U met vreugde eer en prys vir die feit dat U my veilige vesting is.Dat ek by U kan skuil – geborge. Dankie dat U liefde so hoog soos die hemelis en U getrouheid hoër as die wolke.

Leer my om voordurend na U teenwoordigheid te soek, veral as ek moeg en moedeloos geword het. Dankie dat U soos ’n fort vir my is waar ek veilig kan skuil. Ek wil altyd binne hierdie beskerming van U bly. Dankie dat U die teleurstellings in my lewe altyd met groter seëninge bedek. Ná die storm en onweer, is daar altyd die indringede milde reëns vir my siel. Dankie dat U my Vader is.
Amen