Category Archives: #VERGIFNIS

Is Vergifnis Voorwaardelik Of Onvoorwaardelik?


vergewe_2

Daar was ‘n paar mense wat geskryf het oor vergifnis en die oor en weer geskrywery het ‘n interessante vraag gevra “Is vergifnis afhanklik van die berou van die oortreder?” As vergifnis onvoorwaardelik is dan is die kort antwoord, Nee. As vergifnis voorwaardelik is dan is die kort antwoord, Ja.

Dus is die korrekte vraag ‘Is Vergifnis Voorwaardelike Of Onvoorwaardelike

Rebecca Miller skryf ‘n lang verduideliking oor wat sy glo, maar waar dit op neerkom is dat as God se vergifnis onvoorwaardelik is, so ook moet ons vergifnis onvoorwaardelik wees.

Jesus se woorde aan die kruis was dat Vader God die mense moet vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Waar is die berou, veral as die mense te onnosel was om te weet wat hulle doen?

Ons mense weet nie alles nie en ken nie alles nie en verstaan nie alles nie, tog dink ons so. Dus glo ons dat ons besluite korrek was want ons het ingeligde besluite geneem. Ons sien nooit die volle prentjie nie, behalwe as God dit aan ons openbaar. Hoe kan ons dan waag om te verwag dat vergifnis voorwaardelik moet wees. Baie van die skrywers oor hierdie onderwerp se basis van hul saak is dat ons moet vergewe soos God vergewe. Hulle beweer dat God se vergifnis soms voorwaardelik is en soms on voorwaardelik.

Wat dink jy, is dit onvoorwaardelik?

Is daar voorwaardes om God se vergifnis te kan ontvang of ervaar?

My verhoudings is my verantwoordelikheid


Maak verhoudings jou ook soms seer? Het jy al gevoel jy wil net weghardloop?

Iemand het ‘n hele tydjie gelede vir my gesê “Ek het nog nooit aan egskeiding gedink nie, maar moord, baie”!

Dit is gewoonlik die mense die naaste aan jou wat jou die seerste maak. Dit is nie net die hartseer nie, maar dit is die teleurstelling, die verwerping, die skok en ander emosies wat soos ‘n golf oor jou spoel en jou voete totaal onder jou uitslaan. Jy het geen krag, energie of woorde nie en dit voel net te veel om met enige iemand hier oor te praat, wat nog van die persoon wat dit alles veroorsaak het. Die ergste van alles is dat sy of hy glad nie die inpak van die woorde en of dade wat jou voet onder jou uitgeslaan het werklik kan begryp nie. Die situasie se gebeure was dalk bedoel om seer te maak, of dalk glad nie, maar jou belewenis daarvan het vir jou die enigste realiteit geword.

Dit is dus baie moeilik om met die persoon te praat wat jou seergemaak het, veral as die erns van die saak nie verstaan word nie. Die beste plek vir jou om te begin is verwoording. Skryf jou emosies neer. Onthou dat pyn en woede nie die enigste emosies kan wees nie. Dink aan die teleurstelling en skok terwyl jy jou emosies neerskryf wat jy ervaar of ervaar het. Jy moet dan vir die persoon jou ervaring van die situasie verduidelik sonder om aan te kla of aan te val.

… My man, ek het heeltemal gedrop gevoel toe jy dit en dit gesê het en dit het my ook baie hartseer en woedend gemaak…

Jy moet dan ook noem dat hy of sy dit nie noodwendig so bedoel het nie, maar dit wel vir jou ‘n slegte ervaring was. Die volgende stap is dan om te vergewe.

… Ek vergewe jou, al is my emosies nog deurmekaar…

Die goue reël van Christenskap is liefde wat fyn verweef is deur die hele Bybel. Jesus moedig jou aan om hierdie goue reël uit te lewe, deur vir God lief te wees met jou hele wese, vir jouself lief te wees, om ander mense lief te hê en aan hulle te doen soos jy sou wou hê hulle moet aan jou doen.

Ek bid dat jy positiewe ervarings in jou verhoudings sal hê en dat enige seer en misverstande op gesonde wyses opgelos sal word.

Amen

Vergifnis, Hoe deel ek daarmee?


Vergifnis is so deel van die lewe, of liewer moet so deel van die lewe wees dat jy dit daagliks beleef. Ons mense moet mekaar daagliks vergewe. Ons moet daagliks vryspreek en vrygespreek word.

Die probleem is egter dat ons dit nie doen nie, of nie kan doen nie.

En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.
(Jeremiah 31:34).

‘n Bedevaartslied. Uit die dieptes roep ek U aan, o HERE! Here, hoor na my stem; laat u ore luister na die stem van my smekinge. As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word. Ek wag op die HERE; my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Wag op die HERE, o Israel! want by die HERE is die goedertierenheid, en by Hom is daar veel verlossing; en Hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede.
(Psalms 130:1-8).

Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,
(Psalms 103:2-3).

Hier kan gesien word dat Dawid geweet het wat dit is om te vergewe, maar ook die vergifnis van God geken het.

Kom deel gerus hier jou verwagtings en ervarings t.o.v. Vergifnis.