Category Archives: #LIEFDE

Life’s Endangerments


We are living in a world where extremes and drastic changes and choices have become the norm. Life itself have become very demanding and we have become very competitive and only allow for the “survival of the fittest”. We have become animals murdering the very essence of our souls. We are then “able” to destroy anything and anyone standing in our way…

Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor’s life. I am the Lord (Leviticus 19:16).

We have a choice! Choose life or death, God said. Choosing life might be more difficult, but it is so much more rewarding.

Love like there’s no tomorrow, and if tomorrow comes, love again. Max Lucado

Choosing death will bring you satisfaction for now, but when the decay of it enters in you will not be able to stop it.

Here, God van my Heil


Here Hemel Vader dankie dat ons kan vra ‘wees ons genadig’. U weet dat ons stof is en sonder U niks kan doen nie wat die moeite werd is nie.

’n PSALM van Dawid. Alef. Tot U, o Here, hef ek my siel op. Bet. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie. Gimel. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Dalet. Here, maak my u weë bekend; leer my u paaie. He. Lei my in u waarheid en leer my, want U is die Gods van my heil. U verwag ek die hele dag. Sajin. Dink, Here, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want dié is van ewigheid af. Get. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o Here ! Tet. Die Here is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg. Jod. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Kaf. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Lamed. Om u Naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Mem. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Noen. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Samek. Die verborgenheid van die Here is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Ajin. My oë is altyddeur op die Here, want Hý sal my voete uit die net uitlei. Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Sade. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste. Resj. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes. Resj. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met ’n gewelddadige haat. Sjin. Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Tau. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. o God, verlos ons uit al ons benoudhede! (PSALMS 25:1-22 AFR53)

Here roep ons terug na U, daar waar U plek vir ons voorberei het. Ek bid ook vir U vrede en teenwoordigheid in alle omstandighede, dat stukkend hartseer harte vrede en genesing sal ontvang.
Dankie Here Jesus vir U naam en U lewe, Amen.

Christ-centredness


It is so true that many Christians believe their lives to be Christ-centred when they only read the Bible and attend church regularly. Christ centeredness should be a lifestyle that centres around Christ, we should ultimately be like, and act like Christ.

I also believe that in order to be like Him we need to know Him. Knowing Christ is sometimes an effort but setting it as the goal of our lives will help us to become more Christ-centred. We must therefore be focused on building a personal relationship with Jesus Christ.

And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues (Mark 16:).

And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus, but finding no way to bring him in, because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said, “Man, your sins are forgiven you.” And the scribes and the Pharisees began to question, saying, “Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?” When Jesus perceived their thoughts, he answered them, “Why do you question in your hearts? Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Rise and walk’? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”–he said to the man who was paralyzed–“I say to you, rise, pick up your bed and go home.” And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home, glorifying God
(Luke 5:18-25).

Jesus said to them again, ‘Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you.’ And when he had said this, he breathed on them and said to them, ‘Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you withhold forgiveness from any, it is withheld (John 20:21-23).

And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen” (Matthew 21:21).

Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him (Mark 11:23).

By remaining a community of pray and fellowship, relying on one another and God will ensure a Christ-centred community.

I would like to ad though that “love” is a very important factor that some may neglect. Rob Bell said that how you love others is how you love God (2004). Jesus also said that we will be known as his disciples because of our love for one another (John 13:35, ESV). Jesus had a lot to say about “love” and the importance there of as seen in John 13:34-35, John 14:15-31, John 15:9-19 to mention only a few in the gospel of John.

Therefore Christ-centredness must be based on love for Jesus Christ’s words and works is based on love.

I totally believe that the leaders of the church needs to cultivate a culture of Christ-centredness. This will then permeate the congregation to be also Christ-centred. I am reminded of Psalm 133:

A Song of Ascents. Of David. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity! It is like the precious oil on the head, running down on the beard, on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes! It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion! For there the LORD has commanded the blessing, life forevermore (Psalms 133:1-3).

I believe that this blessing always runs down from the head, the leaders of the church, and down the beard and robe, towards everyone they lead. So also will the culture of Christ-centredness flow down towards everyone accepting their leadership. This is done through the teaching and preaching of the words and works of Jesus Christ.

Yes, church is “only” spiritual in nature… our strugggle is to connect with our humanity which is spirit, soul and body. It is then that we forget what church truly is and we shape it with so many laws that we get lost within it all.

We must allow the works and words of Jesus to teach us to be like Him; But first we must desire and ask Him to teach us through the Holy Spirit.

Works Cited

Bell R 2004. Nooma: Bullhorn. Grand Rapids: Flannel

The Holy Bible, English Standard Version ©2001 Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.

Waarmee beklee jy jouself?


Ons almal beklee onsself daagliks met liefde, vriendelikheid, bedagsaamheid, haat, woede, vrees, pyn, leuens, onsekerheid, ensovoorts.baadjie

Dalk begin jy jou dag waar jy beklee is met liefde en vriendelikheid, maar dan gebeur daar iets wat jou dan ‘n ander baadjie laat aantrek… woede, vrees of haat! In hierdie deurmekaar en gejaagde lewe gebeur dit soms te min dat dit goeie dinge is waarmee ons onsself beklee…

Ons is soms nie dadelik bewus daarvan dat ons ‘n ander baadjie aangetrek het nie. Onverwagte gebeure wat spanning veroorsaak is gewoonlik die sneller wat alles laat begin en dan hoop die spanning net op. Kort voor lank is die mooi aangename baadjie weg en het jy ‘n ongeskikte vuil lelike ou baadjie aan.

Jy kan seker maak jy trek nie daardie vuil lelike baadjie aan nie. Indien jy dit wel onbewustelik of selfs bewustelik aan trek kan jy vir jou huweliksmaat of betroubare vriend vra om jou te laat weet as hul dit op merk.

Om die gebeure van elke dag te sorteer help jou om te voorkom dat jy die vuil, ou baadjie aantrek. Elke keer as daar iets negatiefs gebeur dan praat jy met die situasie en sê dat jy dit nie gaan toelaat om jou negatief te beïnvloed nie. Jy praat dan ook met jou negatiewe emosies en sê vir dit dat jy nie gaan toelaat dat dit jou dag bederf nie. Kolossense‬ ‭3:12 moedig ons aan om goedheid en sagtheid aan te trek, wanneer jy dit doen kies jy weer om die mooi aangename baadjie aan te trek.

 

Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
(Kolossense 3:12-17).

Hemel Vader vergewe my swakheid as ek oorweldig word met vandag en alles wat om my gebeur. Help my om die vuil, lelike, ou baadjie raak te sien en gee my die krag en vrymoedigheid om dit uit te trek en ‘n nuwe, skoon baadjie van geregtigheid aan te trek.
Dankie Here Jesus vir U bloed, dood en opstanding wat dit vir my moontlik gemaak het!
AMEN!

 


 

Abide in my love


As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love. (John 15:9, 10 ESV)

Recognise the work of the enemy


Good morning, Lovers of God!

I want us to focus on recognition. Our daily living is plagued by the lies of satan and the only way to stop this infiltration is to know and recognise it when it approaches… Thus, we need to recognise the works of the enemy in our lives. In order to this, we should differentiate between God’s works, our works and satan’s works…

Cursed are those who get up early in the morning to give themselves up to strong drink; who keep on drinking far into the night till they are heated with wine! And corded instruments and wind-instruments and wine are in their feasts: but they give no thought to the work of the Lord, and they are not interested in what his hands are doing. For this cause my people are taken away as prisoners into strange countries for need of knowledge: and their rulers are wasted for need of food, and their loud-voiced feasters are dry for need of water. For this cause the underworld has made wide its throat, opening its mouth without limit: and her glory, and the noise of her masses, and her loud-voiced feasters, will go down into it.
(Isaiah 5:11-14 BBE).

Our works as in this passage is to make strong drink (alcohol) our lord. We are then not concious of God’s works allowing the enemy to enter into our lives AND his works will always lead to destruction as Jesus said:

The thief comes only to take the sheep and to put them to death: he comes for their destruction…
(John 10:10 BBE).

There is always a consequence, a cause, an effect in every action we take, good or bad… The enemy (satan) will always try to hide this from us, because if we know and understand the consequence(s) of our actions, we will not do it. We will be targeted by satan through thoughts, pictures, ideas and other lies in-order to separate our works from God’s works. Thus as Christians we are walking in God’s works and satan will do everything is his power to keep us from doing so.

For we are His (God’s) workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
(Ephesians 2:10 NKJV).

We need to listen to the voice of God and not the voice of the enemy. Therefore we need discernment!!!

But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
(Hebrews 5:14 NKJV).

We need to have our “senses exercised to discern both good and evil”… Our measuring rod (tool) is LOVE… What is not Love is not the works of God! Our works needs to be the works of God as Jesus said:

… “Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do; for whatever He does, the Son also does in like manner.
(John 5:19 NKJV).

It is then Love we need to know and measure everything we do against. Paul gives us an idea of what Love is and what actions Love takes:

Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil; does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails…
(1 Corinthians 13:4-8 NKJV).

For Love not to fail is to keep God’s commandments and Jesus explained it like this:

If you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love. “These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full. This is My commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends. You are My friends if you do whatever I command you.
(John 15:10-14 NKJV).

Love then is the source, the measuring rod and the fullness of God’s commandments. Our love should be to lay down our lives for our friends like Jesus did when he proved His love and died on the cross…

Hold fast to this promise:

And he who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations—
(Revelation 2:26 NKJV).

Blessings,
Thomas

Hy is Jesus


Daar’s ‘n kind vir ons gebore
Hy’s die Redder, Ons Verlosser
Halleluja, sing Halleluja
Hy is Liefde, Hy is Lewe
Hy het ons sondes kom vergewe
Halleluja, sing Halleluja

KOOR:
Elke knie sal voor Hom buig
Elke mond sal oor Hom juig
Hy is Jesus,
Hy’t gekom en ons vergewe
Hy is Jesus,
Hy’t gesterf dat ons kan lewe
Deur Sy bloed is ons vergewe
Hy’s die Weg die Waarheid d’ Lewe
Hy’t die prys betaal
Hy is Jesus
Hy’t gekom en ons vergewe
Hy is Jesus,
Hy’t gesterf dat ons kan lewe
Deur Sy bloed is ons vergewe
Hy’s die Weg die Waarheid d’ Lewe
Hy’t die prys betaal
Hy is Jesus

In ‘n stal is Hy gebore
En die wysemanne sing toe
Halleluja, sing Halleluja
Hierdie Kind bring nuwe Lewe
Hy bring Hoop Hy bring Vrede
Halleluja, sing Halleluja

KOOR X 3

© Juanita du Plessis EN Romanz