Category Archives: #LIEFDE

Intimiteit met God


Jy kan ‘n intieme verhouding met God hê, maar jy moet eers intimiteit verstaan. Ek wil dit duidelik maak dat intimiteit nie oor die seksuele gaan nie (ek hoop dit sal ‘n paar mense in die huwelik ook kan help). Intimiteit gaan oor liefde, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, aanvaarding,vertroue en waarheid (egtheid).

Elke mens is geskape met ‘n “sense of belonging” wat baie dieper gaan as om te weet wie jy is en waarom jy hier is. Ja dit is waar, jy moet dit weet, maar dit is net die oppervlakte van ‘n dieper bestaan van lewe. Jy moet vertroue en waarheid ten volle kan uitleef teenoor jouself en ander mense, dus begin by self. Wie is jy en watter waarhede van jouself kan jy op staat maak. (What about me can I trust completely?) Ek praat nie van die negatiewe nie, dus gladnie iet soos “I know I’m going to fail” nie. Waarmee of waarin is jy goed, wat hou jy van en geniet jy om te doen?

Dit verg soms ‘n ontdekkingsreis wat jy moet maak. Ons mense is so gewoond aan die alledaagse dat ons nie altyd in staat is om dieper dinge raak te sien nie. Hierdie soeke na self kan in elke geval nie alleen gedoen word nie, maar jy het nodig om God te vra om die reis saam met jou te maak. ‘n eenvoudige gebed kan hiermee help:

Hemel Vader ek bid en vra dat U seblief U Heilige Gees saam met my op hierdie ontdekkingsreis sal laat gaan, sodat ek die volle waarheid van myself kan ontdek. In Jesus naam.

Sodra jy in waarheid teenoor jouself kan optree sal jy gou leer om dit teenoor ander mense te doen. Dus leer jy om ander mense te vertrou en hulle te aanvaar net soos hulle is. Hierdie aanvaarding gee dan geboorte aan liefde, dus eers liefde vir jouself en dan ook liefde vir ander. Verantwoordelikheid en aanspreeklikheid volg dan as gevolg van die liefde en waarheid waarin jy lewe.

Jesus het gesê:

…jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie.
(Mark 12:30-31.)

As jy liefde, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, aanvaarding,vertroue en waarheid kan uitleef verstaan jy intimiteit en is jy in staat om intieme verhoudings met God en ander mense te hê.

Ek dink ‘n mens kan Johannes 4:23 ook nou beter verstaan, want waarheid het te doen met intimiteit…

Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so aanbid.
(Johannes 4:23.)

Om intimiteit met God volkome te beleef, moet jy as mens iets baie dieper verstaan. God het jou lief!

Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou nog altyd liefgehad het, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.
(Jesaja 43:4.)

Ja ek weet dit is soms baie moeilik om te glo of te begryp dat God jou so baie liefhet en dit net omdat Hy jou gevorm het diep in jou moeder se skoot.

Dit is hierdie besef en wete wat jou hele lewe sal verander – jou wese, jou denke…
Dit is nie ‘n begrip wat jy kennis van dra nie, of met jou kop verstaan nie, dit is ‘n liefde wat baie dieper strek as wat jy werklik kan begryp en dit ego diep binne in jou sonder einde “Ek het jou Lief… Ek het jou Lief… Ek het jou Lief… Ek het jou Lief…”

Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!
(Jesaja 43:1.)

As ek maar net die woorde gehad het om dit beter te verduidelik, want hierdie verhouding tussen jou en God is iets wat jy moet leer om te koester. Lees meer oor hoe groot rol intimiteit in jou verhouding met God speel in Intimacy and Worship.

Gehoorsaamheid en deursettingsvremoë


Hierdie is vir my ‘n wonderlike voorbeeld van ‘n lewe van gehoorsaamheid en deursettingsvremoë.

Die dominee en sy elfjarige seuntjie het die gewoonte gehad om elke Sondagmiddag na kerk die dorp in te vaar en traktaatjies uit te deel met die evangelieboodskap op. Een Sondag kom die seun by Pa aan, toegewikkel in sy warmste klere: “Ek is reg pa!” Die dominee is effens uit die veld geslaan – dit is bitter koud en die reën kom af in emmersvol. “Nee Seun, ons kan nie vandag gaan nie – nie in hierdie eendeweer nie…” Teleurstelling is duidelik op die outjie se gesig te lees: “Maar Pa… gaan mense dan nie Hel toe as dit reën nie?”

“Kyk Seun, ek gaan beslis nie in sulke weer uit nie!”

“Maar mag ék dan maar gaan Pa? Asseblief Pappie.”

Nadat die dominee goed oor die saak gedink het, gee hy vir sy seuntjie ‘n pak traktaatjies om te gaan uitdeel, en opgewonde vaar die outjie alleen die sopnat strate in.

Daar was byna g’n siel te siene op straat nie, dus loop hy van deur tot deur en deel sy traktaatjies uit. Na twee ure se harde werk het hy nog net een traktaatjie oor. Sopnat gereën en bibberend van die snerpende koue stap hy na ‘n huis toe om sy laaste traktaatjie af te gee. Hy lui die klokkie, maar niemand maak oop nie. Hy lui weer ‘n slag, maar binne is dit doodstil. Dan druk hy die knoppie met méning, en lui en lui, maar binne gebeur absoluut niks.

Uiteindelik draai hy om om te loop, maar dit is asof ‘n stemmetjie binne in hom vir hom sê om terug te gaan. Hy draai om, lui weer die klokkie, en begin om aan die deur te klop, en later te hamer met sy vuis. Dit is asof iets hom by daardie deur hou. Net toe hy wil moed opgee gaan die deur stadig oop. ‘n Ou tannie wat duidelik baie bedroef is vra vir hom of sy hom kan help met iets. Met ogies wat glinster en ‘n glimlag van oor tot oor gee hy vir haar sy traktaatjie: “Ek is jammer ek het Tannie gepla, maar, maar ek wou net vir Tannie kom sê dat Jesus ‘rêrag’ vir Tannie lief is. Hier is my heel laaste traktaatjie vandag – daarop vertel dit alles van Jesus en Sy groot liefde!” En daarmee gee hy vir haar die traktaatjie, draai om en hardloop huistoe.

Die volgende Sondagoggend staan die Dominee op die preekstoel. Sy oë gaan oor sy gemeente, en toe vra hy of daar dalk iemand is wat ‘n getuienis het wat hy wil lewer voor die diens begin. Heel agter in die kerk staan ‘n ouerige dame op, haar gesig stralend.

“Niemand ken my in hierdie kerk nie,” begin sy vertel, “want sien, voor verlede Sondag was ek nie ‘n Christen nie, en ek was nog nooit in hierdie kerk nie.” Die mense rek eintlik hulle nekke om hierdie vreemdeling te sien. Sy begin haar verhaal vertel:

“My man is ‘n paar jaar gelede dood, en toe los hy my stoksiel alleen op hierdie droewige aarde. Laas Sondag was dit ‘n besonder koue, nat en mistroostige dag, en ek het net gevoel dat daar vir my absoluut niks hier oorbly om voor te leef nie. Ek het ‘n stuk tou gevat en ‘n stoel, en ek is op na die solder toe. Daar het ek op die stoel geklim, die tou om ‘n balk vasgemaak en die ander punt om my nek. En daar staan ek, so bitterlik jammer vir myself. Ek het die einde van my paadjie bereik! Net toe ek wil spring, lui die deurklokkie – ek het my byna dood geskrik. Ek het doodstil gestaan en gedink dat wie ookal die klokkie lui sou padgee.. maar hy het nie! Die gelui het al harder en dringender geword, en ek het begin wonder wie mý deurklokkie so sou lui, want niemand het ooit vir my kom kuier nie. Naderhand het die gelui ‘n geklop geword en naderhand het die persoon met sy vuiste teen die deur gehamer. Ek kon dit nie meer vat nie, en toe maak ek maar die tou los om te gaan kyk wie dit is.”

“Ek kon my oë nie glo toe ek die deur oopmaak nie, want voor my het ‘n seuntjie gestaan – sy gesiggie stralend soos ‘n engel s’n. En daardie glimlag – ek kan dit skaars beskryf! En toe hy begin praat, is dit soos ‘n engel wat met my praat: “Tannie”, het hy gesê, “Tannie, ek kom net vir Tannie vertel dat Jesus vir Tannie ‘rêrag’ liefhet!” My hart wat so morsdood was het in my keel geklop. En toe gee hy vir my hierdie traktaatjie wat ek vashou.”

“Toe hy weg is, vat ek die traktaatjie, en ek lees dit oor en oor – ek het elke woord daarin ingedrink. En toe stap ek op na die solder toe, en ek gaan haal die tou en die stoel, want toe was hulle nie meer nodig nie, want sien, ek is nou ‘n Kind van die Koning. Julle kerk se adres was agter op die traktaatjie, en ek het net vanoggend gekom om te kom dankie sê vir die engeltjie wat my lewe kom red het, en my gered het van die ewige verderf in die hel.”

Teen daardie tyd was daar seker nie ‘n enkele persoon in die kerk wat nie gesit en trane afvee het nie. Die dominee het van die preekstoel afgeklim en sy klein engeltjie styf teen sy bors vasgedruk terwyl die trane vryelik oor sy wange loop. Daar is seker nie ‘n gemeente wat ‘n groter oomblik van glorie beleef het as hierdie een nie, of ‘n pa wat meer vervul was met liefde en eerbetoon vir sy seun as hierdie een nie . buiten Een: hierdie Vader het óók Sy Seun in die donker, koue wêreld ingestuur om die Boodskap van Redding aan die wêreld te bring. Sy Seun was verag, verwerp, gespot, geslaan en aan ‘n kruis vasgespyker. En toe alles verby was, het Hy Sy Seun terug verwelkom en Hom op die troon laat sit om te regeer oor die heelal.

Daardie Seun bring vandag steeds hoop en redding vir die wêreld, maar hy vra vrywilligers soos ek en jy om Sy boodskap met vreugde uit te dra aan mense wat verlore is.

Vanaf In Sy Naam

Vrees en pyn wat vernietig


Die soeke na eiegeregtigheid en eer bring net vernietiging. Die mens is nie geskape vir eer en heerlikheid nie, maar om die eer en heerlikheid van God uit te lewe. Ons kan nooit onsself red nie, of ons eie pyn en vrees verstaan of oplos nie – diè eer behoort aan Hom! (Jesaja 61:1-3.)

Ons moet leer om die totaliteit van die lewe raak te sien. Ons is geneig om te dink dat ons moet skaam wees vir ons wonde en littekens, of is selfs bang daarvoor. Hierdie is eintlik ‘n groot misverstand wat gelei het tot wan indrukke soos die wat genees is moet sonder wonde en littekens wees – maar is jy dan menslik?

Plastiek is dan die resultaat van hierdie verdraaide denkwyses…

Daar is selfs musikante en ‘bands’ wat liedjies hieroor geskryf het:
Don Francisco – Plastic smiles and Faces…
Casting Crowns – Happy Plastic people under plastic steeples with walls around our weaknesses and smiles to hide our pain…

“God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.”
(Johannes 4:24.)

“Waarheid” hier beteken om eg te wees (true to yourself).

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”
(Romeine 12:2.)

“Geliefde, ek bid dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan”
(3 Johannes 1:2.)

(Having a prosperous journey, succeeding in reaching wholesomeness)

Ek moet erken, hierdie is dalk moeilik om te sluk, maar die realiteit van die lewe gil dit uit daagliks! Jesus het self ook hierdie pad van lyding gestap, die wonde van menslikheid ontvang en is later dood as gevolg daarvan. Gewond en gebroke het Hy Homself op die hemelse-altaar geplaas vir ons sondes… terug gekeer in prag en heerlikheid in Sy verheerlikte liggaam. Hy roep toe vir Thomas en sê: “… kom steek jou vinger hierin en jou hand hierin…”

“…Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.”
(Hebreërs. 5:8.)

“Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing.”
(Filippense.2:12.)

“Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.”
(Jacobus 1:21.)

Dus is wonde en littekens deel van die lewe, as dit nie so was nie sou Jesus Christus mos sonder dit terug gekeer het. Wonde en littekens moet dus nie gevrees word nie ook hoef jy nie skaam te wees daaroor nie – wonde is ontvang, maar littekens groei… Die wonde genees soos ons hierdie pad van herstel en vernuwing stap, maar die littekens bly agter as ‘n getuienis van ons lewens, oorwinning en krag – nou gaan dus en wees ‘n getuienis.

Ek sluit af met die woorde van Job: “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien.” (Job 42:5.). Sjoe, dink net aan alles wat Job deurgegaan het, die wonde wat hy ontvang het, maar op die ou end het hy God gevind in die littekens…

Ek weet dat daar baie seer en pyn in elkeen van ons se lewens is en dat dit ons selfgeregtig en selfsugtig maak. Ons lewe net vir ons eie koninkryk. Ons baklei en veg om ons stem te laat hoor en probeer so ons eie seer, pyn en vrees gesond te maak. As elkeen van ons na Hom toe gaan en dit wat ons van binne af op vreet aan Hom gee en vertrou dat Hy die genesing bring vind ons daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan en ons ontdek Hom, wie Hy werklik is…

Dit is wanneer ons ontdek dat liefde alles bedek (1 Korinthiërs.13:7)

vrou-mens


Skadu-kol.
Verras kom kuier jy vandag weer in my hart
Vrou-mens ek soek na jou
En na die bekoorlikheid van jou siel se
Sagte
Ribbebeen kontoere
Ek pleit vir redding en ken van kruip
Tussen die skare deur
Stof op jou wange
En huil in jou skoot
Reik jy na Sy kleed se soom
En daar word jy van bloeding genees
En bo ons almal
Dogter genoem.
In naam en wees
In jou nood
Kon die lap om Sy enkels
Jou enigste hoop wees
En Hy
Het jou aanraaking herken…

…Jou in my hart
Vas geklem.

© Paula van der Merwe

Portret


Skilder maar die doodgewone
teen die
agterkant van jou handpalm
ek besing die Weke van Altyd
in Korinte vind ek jou gesig
asof ek jou virewig kan skilder in ons
gedeelde blou lug
sag, my engel, sag
as Gods wil sal my lief ontwaak
toemaar
ek onthou nog die teerheid van jou hart
ek herken jou nog in die
skadu’s van my bestaan
vir so lank sluimer ek in ‘n plek waar ek nie in pas nie
wie sou kon raai dat die skawing van
drie jaar my net in jou arms sou toelaat?
ek weet, dit gaan alles volgens Plan
Sy Groot Plan
en in die hemel sal daar ‘n biblioteek wees
waar ons als kan lees
verstaan en weet
wat liefde is
hoe lief ek jou het
en hoe lief
Lief
jy my het
jou oë kon nog nooit ‘n enkele leuen
praat
daarom
vir daardie rede
hou ek vas aan Genade en Vrede
toemaar
ek weet
ek het dit toe al geweet
en vandag
En
Altyd
skilder ek my woorde
met die blou van jou oë
met die wit van jou glimlag
want ‘n Steady Hand verf ons drome
in Waarheid
Amen.

© Paula van der Merwe

Sag


Net dit,sag.
fluister my woorde meer as net lettergrepe
meer as net polemiek
hierrie is my afrikaans,
my taal
en dit is die taal waarin ek bid
daarom is elke gebed ‘n gedig
elke gedig ‘n gebed.

In liefde sluk ek my woorde in
in liefde ontsap die gorrels van my keel hemel toe
en skryf ek oor vandag…
Amen

© Paula van der Merwe

Preserving The Unity of Love


Be always happy with your wife
The only one you married when you were young.
She is beautiful and graceful;
you should be attracted to her
staying deeply in love.

Do not ever allow worry and fear between you,
but speak words of truth and Compassion
for Worry is a heavy burden,
but a kind word always brings cheer.

Always answers her with words of love
especially when she ask “…do you love me”;
for giving the right word at the right time
is like precious gold set in silver making everyone happy.

Be always happy with your husband
The only one you married when you were young.
Let your love and loyalty for him
always show like a necklace,
writing them in your mind,
for love overlooks the wrongs that others do…

Remember, a woman who sells her love,
she can be bought for a little price,
so treasure your love for him,
for a simple life with love is better…
it beats a royal feast where there is hatred.

Always speak words of truth and Compassion
sharing in the love you have for one another…

Remembering the hopeful love HE bestowed upon you both,
the blessing of a future filled with hope and success.
When you worship HIM with all your heart,
Then also will HE never leave or forsake you…

©Thomas Dreyer