Category Archives: #GEBEDE

Holy and magnificent Father


Holy and magnificent Father,
Glorious and awesome is Your Name!
God, I need You
Open my eyes, my ears, my mind, my heart
That I may know, understand and comprehend
That I may see and hear more and more of You
Come and display Yourself to me daily
Become a God of reality
A God that is real to me…
Be my God and Saviour today
I pray in Jesus Name
Amen

When Our Prayers Seek God’s Glory


“Oh! that God could be glorified, that Jesus might see the reward of his sufferings! Oh! that sinners might be saved, so that God might have new tongues to praise him, new hearts to love him! Oh! that sin were put an end to, that the holiness, righteousness, mercy, and power of God might be magnified!”

This is the way to pray; when thy prayers seek God’s glory, it is God’s glory to answer thy prayers.

C. H. Spurgeon

May The Lord Jesus Christ be Your Salvation Today


Our lives are very busy and at times our enemies are too close for comfort, but let us rejoice in our salvation!

Rejoice not over me, O my enemy; when I fall, I shall rise; when I sit in darkness, the Lord will be a light to me. (Micah 7:8 ESV)

He Knows My Name


He Knows My Name

He counts the stars one and all
He knows how much sand is on the shores
He sees every sparrow that falls
He made the mountains and the seas
He’s in control of everything
Of all creatures great and small

And He knows my name
Every step that I take
Every move that I make
Every tear that I cry
He knows my name
When I’m overwhelmed by the pain
And can’t see the light of day
I know I’ll be just fine
‘Cause He knows my name

I don’t know what tomorrow will bring
I can’t tell you what’s in store
I don’t know a lot of things
I don’t have all the answers
To the questions of life
But I know in Whom I have believed

And He knows my name
Every step that I take
Every move that I make
Every tear that I cry
He knows my name
When I’m overwhelmed by the pain
And can’t see the light of day
I know I’ll be just fine
‘Cause He knows my name

He knew who I was when He carried my cross
He knew that I would fail Him but He took the loss

And He knows my name
Every step that I take
Every move that I make
Every tear that I cry
He knows my name
When I’m overwhelmed by the pain
And can’t see the light of day
I know I’ll be just fine
‘Cause He knows my name

Every step that I take
Every move that I make
Every tear that I cry

By Annie And Kelly McRae

‘n oop deur na u troon kamer Hemel Vader


Dankie Here Jesus vir u geskenk van nuwe lewe wat insluit ‘n oop deur na u troon kamer Hemel Vader. Groot en almagtig is u. Steeds nooi u ons uit om met vrymoedigheid na u troon te kom in ‘n tyd van nood, mislukking, teleurstelling, gebrek en onvermoë. Hier kan ons ons trane, pyn en gebrokenheid uitstort en U ons op u skoot tel as ons liefdevolle Vader en ons weer vul met alles wat ons nodig het.
Hallelujah!!!
Amen.

GLOBAL DAY OF PRAYER 27 May 2012


‘Why should we gather to pray on the Global Day of Prayer? Shouldn’t we be praying every day?’

The primary purpose we gather is for the Glory of Christ and the blessing of the nations.

Following the example of the first believers who “joined together constantly in prayer” (Acts 1:14) until the outpouring of the Holy Spirit, the Global Day of Prayer is calling Christians from all nations to unite in prayer.

Indeed, the Bible commands us to ‘pray continually’ (1 Thes 5.17 NIV). As a Christian, prayer should be a constant discipline. Consistent, daily, prayer can be likened to food – it sustains us by keeping us, and our lives, connected to God. In this sense we need to pray daily just like we need to eat daily. However, even though we eat regularly there are some special occasions on which we gather for special meals. For example a special family celebration like a birthday, or perhaps a special time of the year, like Christmas. Those meals are more special because we intentionally gather to ‘eat together’.

The Global Day of Prayer is similar to a ‘special family meal’. On this day God calls His family to pray together, in small and large gatherings, all across the globe. The Global Day of Prayer is that one special day in the year where Christians from every tribe and tongue can pray together, humbling themselves and seeking God’s face (2 Chron 7.14).

So if we are praying every day then why should we gather to pray on the Global Day of Prayer?
We should do so because it is a special day, unlike any other, where we can pray with sisters and brothers all over the globe.

“If My people, who are called by My name, will humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.”
(2 Chronicles 7: 14)

Remember to plan the 10 days of continued prayer and fasting before and 120 days of generosity after this day.

Ten days of constant prayer: 17 – 26 May 2012. Starting on the 17th, millions of Christians will find ways to pray night and day throughout the ten days leading to the Global Day of Prayer, following the pattern of Christ’s followers before the first Pentecost.

The Global Day of Prayer: 27 May 2012. Christians in many countries will assemble to pray. Many will gather in small groups such as prayer groups, homes, local churches, businesses and some may even assemble in large stadiums and other public venues. In some places, television, radio and internet will help to connect and align our prayers even more.

Ninety days of blessing: 13 June – 10 September 2012. As in the first Pentecost, transformed Christians transform their communities as they offer themselves to God as instruments through which their prayers can be answered. The Global Day of Prayer anticipates the forming or furthering of local alliances among pastors, churches, missions and business leaders, to bring practical, transformational blessing to their communities. This is where prayer becomes a lifestyle.

More info http://www.globaldayofprayer.com/

http://www.transformationafrica.com/

Ek bid dat ons God


“Ek prys die Here. Hy het belowe om vir sy volk Israel ’n woonplek te gee, en Hy het dit gedoen. Hy het goeie dinge gesê toe Hy sy dienaar Moses gestuur het, en dit het gebeur. Ek bid dat ons God die Here by ons sal wees soos Hy by ons voorvaders was. Ek bid dat Hy nie sal weggaan van ons nie en dat Hy ons nie sal los nie. Ek bid dat Hy in ons harte sal werk sodat ons Hom graag sal wil dien en sodat ons sal lewe soos Hy wil hê en gehoorsaam sal wees aan al die wette wat Hy vir ons voorvaders gegee het” (1 Konings 8:56-58).

Oproep tot ‘n tyd van vas en gebed!


Wanneer: Elke vier maande (April, Augustus en Desember)
Tydperk:Sewe (7), veertien (14) of een en twintig (21) dae
Tipe vas: ‘n Daniëls vas; normale eet-tye:

 • Kos: Groente/vrugte/neute/bone/water
 • (Koffie/tee is opsioneel)
 • Geen vleis of suiwel produkte nie

Waarvoor vas en bid ons?
Om die krag van gebed te “harnas”.
“Harnas” beteken om te bind; om op te koppel; om te beheer; om saam gejuk te word; om saam gebind te word.

Wanneer ons bid vra ons die Heilige Gees om langs ons in te kom, sodat ons onsself met Hom kan koppel.

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
(Romeine 8:26-27).

Met Sy “dunamis” (dinamiese krag) kan ons die oorwinnings behaal in elke situasie wat ons in geloof voor staan.

Gebed bring “fellowship” met die Vader tot ‘n nuwe vlak van intimiteit in die gelowige se lewe en dit bring die gelowige in ‘n nuwe opwindende wandel met die Here. Louheid verdwyn en jou hart word weer brandend vir die Here en Sy Koninkryk. Open. 3:15-16.

Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.
(Openbaringe 3:15-16).

Voorgestelde gebeds-tye:

 • Oggende (5 min. tot 1 uur)
 • Middae (etenstye; 5 – 25 min.). Alleen of met jou personeel of enige personeellid.
 • Aande (5 min. tot 1 uur) Alleen of saam met jou familie.

En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur.
(Handelinge 3:1).

NB! Niks is wetties nie – onthou gebed vloei uit verhouding uit.
Wees ingestel op die Heilige Gees om gedurig te kan bid.

…terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges
(Efesiërs 6:18).

Die krag van jou gebedslewe word bepaal deur:

 • Die wyse waarop jy tot die Here nader.
 • Jou aanvaarding van Sy Woord.
 • Jou toepassing van Sy Woord.

Toenadering:

 • In nederige afhanklikheid.
 • Met ‘n voorbereide hart wat eerlik en deursigtig voor die Here is.Met die hulp van die Heilige Gees moet jy areas van negatiwiteit, doodspraak, kritiek, aanstoot, bitterheid, onvergifnis, ens. identifiseer en bely.
 • Neem ‘n oomblik om die Here te dank vir Sy liefde en trou; dankbaarheid begin met die wete dat jy aan Hom behoort. Dankbaarheid en lof gaan hand aan hand en daaruit vloei aanbidding (worship: worth-ship).
 • Nou is die grond van jou hart oop vir inspraak en gebed.

NB! Jou vlees en jou denke gaan jou ‘n harde tyd gee, maar onthou dat dit in Sy krag is wat ons oorwin.

Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.
(Sagaria 4:6).

Onthou ons bid vir:
“Insig van die tye” om te weet wat ons/jy moet doen, soos Israel.

…met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen…
(1 Kronieke 12:32).

Die Here is en bly die “Goeie en Getroue Herder” en Hy wil ons deur die “donker tye” lei en al is dit nag om ons, is daar in die Here ‘n plek van beskerming en voorsiening.

Voorgestelde areas van gebed:

 • Die finansiële situasie in jou persoonlike lewe, in Suid-Afrika en in die wêreld. Hierdie drie is aan mekaar gekoppel (onthou jou finansiële situasie en verpligtinge is ook aan die land se finansiële situasie gekoppel).
 • Die politieke situasie in Suid Afrika.
 • Werkloosheid.
 • Zimbabwe.
 • Die Israeli en Palestynse konflik.
 • Kriminele en terroriste aktiwiteite.
 • Die redding van siele en die vestiging van ‘n omgee-sel en dissipelskapgroepe. Jy groei as jy uitgee.

NB! Die Here se vraag aan ons is baie eenvoudig:

KAN ‘n NASIE NA DIE HERE TERUGKEER?

As jy “JA” sê, dan moet jy die Here vra wat jou aandeel gaan wees.

Geliefdes in die Here! Saam sien ons uit na ‘n baie vrugbare tyd met wonderlike deurbrake op elke moontlike gebied gedurende hierdie jaar.

Hou ‘n daaglikse dagboek van wat jy van die Here hoor en ervaar en leef dan in die seën daarvan.

Kom deel gerus met ons dit wat jy van die Here ontvang het.

Practice and Experience God


There is not in the world a kind of life more sweet and delightful, than that of a continual conversation with God. Those only can comprehend it who practice and experience it.
Brother Lawrence

Bid vir Suid Afrika vir 1 min.


Iemand êrens het eenkeer genoem dat as Christene werklik die volle omvang van die krag wat beskikbaar was deur gebed kon besef, ons sprakeloos sou staan.

Gedurende die tweede wêreldoorlog was daar ‘n adviseur van Churchill wat ‘n groep mense bymekaargekry het om op ‘n vasgestelde tyd elke dag dit wat hulle gedoen het net so gelos het en vir ‘n volle minuut lank gebid het vir die veiligheid van Engeland, haar mense en vir vrede.

Daar is nou so ‘n beweging aan die groei in Suid Afrika. As jy dalk wil deelneem: Elke aand om 9 uur, stop dit waarmee jy besig is vir ‘n minuut en bid vir die veiligheid van Suid Afrika, ons mense en vir ‘n terugkeer na Jesus en na Goddelike waardes.