Category Archives: #GEBEDE VIR ONS LAND

Beskerm Suid Afrika


Here Hemel Vader
Groot is u naam oor die hele aarde
Ek loof en prys U.

Ek bid U seën en beskerming
oor ons land Suid-Afrika,
Ek bid U wil toe oor die verkiessing,
en die veranderings in die geledere van die ANC.
Laat U wil geskiet en U koninkryk kom.

In die naam van Jesus Christus, ons Here.
Amen.

Seën Ons Land Suid Afrika


Hemelse Vader,
ek bid vir ons land Suid Afrika,
seën ons, as ‘n nasie en volk.
Skenk geboorte in ons harte
aan vryheid en geregtigheid,
aan broederskap en liefde.

Bewaar ons teen oorlog,
teen vrees en ongeregtigheid,
teen moedeloosheid en nederlaag.

Seën ons president
en al die leiers van ons land
skenk aan hulle wysheid en moed,
visie en hoop in elke besluit t.o.v. ons Land.

Maak ons meer en meer bewus
van ons erfenis,
maak ons bewus van ons regte,
en ook ons verantwoordelikhede
as kinders van God
en as landsburgers.

Maak aan ons bekend u wil,
tot die vervulling van u woord
vir die restourasie en doel,
en die toekoms vir ons land
tot die verheerliking van Jesus Christus.

Amen.

© Thomas Dreyer

Laat U Koninkryk Kom


Hemel Vader, hier is soveel seer, soveel pyn in hierdie wêreld van ons. Mag ek nog bid en vra dat U koninkryk kom en U wil geskied hier op aarde soos dit is in die hemel? Mag ek dan droom oor ‘n wêreld sonder al die pyn en die seer… ‘n wêreld vry van haat en misdaad?

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.
(Mat.6:9-13 & Luk.11:2-4.)

Hemel Vader, kom wees my Vader, my God, my Voorsiener en my Verlosser…
Leer my U weg en U waarheid…

WHEN YOU ARE FACED with hard changes, take a deep breath, put yourself in God’s hands, trust God’s presence with you through the process of change, and give your sadness and mourning over to God. You will be supported. You will be sustained. You will be comforted. And you will be led along the way.

– Helen R. Neinast and Thomas C. Ettinger
What About God? Now That You’re Off to College

Kom bid saam vir ons land.

Keer terug na Hom!


Daar is ‘n uitnodiging aan die mens “Keer terug na My…” Die woord van God is vol daarvan.

Sluit tog vriendskap met Hom, sodat jy vrede kan hê; daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Neem tog uit sy mond onderrig aan, en lê sy woorde weg in jou hart. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word; as jy die onreg verwyder uit jou tent. En gooi die gouderts in die stof en tussen die rotse van die spruite die goud van Ofir. Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en stawe silwer vir jou. Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou aangesig tot God ophef. Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou verhoor; en jy sal jou geloftes betaal. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand; en oor jou weë skyn ‘n lig. As dit dan afdraand loop, dan sê jy: Boontoe! En hom wat neerslagtig is, verlos Hy. Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie: ja, hy word gered deur die reinheid van jou hande.
(Job 22:21-30.)

In daardie dag sal daar wees ‘n wingerd van skuimende wyn – sing daarvan! Ek, die HERE, bewaak dit: elke oomblik sal Ek hom bevogtig; Ek sal hom nag en dag bewaak, sodat niks hom kan tref nie. Geen grimmigheid is by My nie. Kry Ek doring of distel daarin, in oorlog sou Ek daarop aanval en dit vertrap, dit alles saam verbrand, maar hulle sal my beskutting aangryp, en vrede met My maak, ja, vrede met My maak. In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die hele wêreld sal vul met vrug.
(Jesaja 27:2-6.)

Net so kan ons ook Suid Afrika ‘n land gevul met die goeie vrug van die Heilige Gees (Galasiërs 5:22-23.) laat wees.

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
(Filippense 4:6-9.)

Ja, ons land se toekoms is in ons hande, maar ons kan dit in die hande van ‘n Almagtige God plaas deur net terug te keer na Hom en in Sy weë te wandel.

SUID AFRIKAAAA!!!


Hierdie wêreld van ons is vol hartseer, verlange en pyn. Ons kan maar probeer soos ons wil, nooit sal ons onsself daarteen kan beskerm nie. Al wil ek ook kan ek nie iemand se pyn weg vat nie en net so min my kind beskerm daarteen.

Daar is nou al mense wat nie meer eiendom in Suid Afrika wil besit nie, net nou kry dit skade. Mense wat nie wil kinders hê in so ‘n deurmekaar land nie. Dink net daaraan, as dit jou uitkyk word moet jy ophou lewe of maar jou goedjies pak en beter weivelde gaan soek. Daar is nie ‘n plek op hierdie aardbol waar jy ‘n 100% veilig sal wees nie. As dit jou soeke geword het is jy verseker besig om agter niks aan te hardloop en wat jy gaan vind sal altyd ‘n teleurstelling vir jou wees.

Daar is niks so aanpasbaar soos die mense in die hele skepping nie. Met ons alles, ons totaliteit kan ons hierdie wêreld verander, daar is net een probleem, ons wil onafhanklik wees en alles vir onsself doen… dit gaan nooit werk nie! Die mens is nie onafhanklike wesens nie, maar interafhanklike wesens. Dit is in samewerking dat ons ‘n verskil in mekaar se lewens maak en so ook in hierdie land van ons. Suid Afrika word genoeg afgebreek en sleggemaak dat ons dit begin glo het.

Dit is tyd om die goeie in Suid Afrika te soek en te vind, dit raak te sien en dan volheid daarvoor te lewe. Elkeen van ons het ‘n verantwoordelikheid t.o.v. ons land en as jy nie het nie moet jy maar vir jou ‘n ander land loop soek, een waarvoor jy bereid is om voor te lewe. Ons lewe nie net vir ons self nie, maar vir elke persoon wat in hierdie land van ons lewe. Die seer, haat en pyn wat hardop ween en skreeu is deel van elkeen van ons en moet ook uiting daaraan kan gee, maar daarna ook lewe kan spreek en ook gee!!!

Dit is Suid Afrika ons land, my land…

Daar is net een plek waar ons hierdie lewe kan vind, die lewe wat ons land gaan red, dit is Sy lewe!! Laat ons dan nou na Hom toe gaan sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang vir Suid Afrika in hierdie tyd van nood. Hy het ons dan uitgenooi “

…kom na My toe almal wat honger en dors, want wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.

en as my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.
(2 Kronieke 7:14.)

Laat ons dan voor Sy genadetroon neerbuig en Hom aanroep vir ons land Suid Afrika!