Category Archives: #GEBEDE VIR ONS LAND

A National Week of prayer against crime, violence and corruption: 23-29 November 2009


Dear Friends

We are calling the nation to a week of intense prayer about the issue of violence, crime and corruption in our nation. All of us are effected by violence. Many suffer. People from all walks of life and in all suburbs and townships suffer. Women and children suffer through increasing domestic violence, caused by alcohol abuse and other forces that cause violence. Cape Town has been identified as the 5th most violent city in the world and Johannesburg is number 20. Corruption, crime, violence, violent crime, murder, rape, abortion, domestic violence, etc is rampant in our nation.

We want to encourage Christians to take 23-29 November to pray for one week with all seriousness, repentance and commitment about this.

We encourage all churches and 24/7 prayer watches nationwide to take this week to pray against crime, violence and corruption:

 1. Consider a week of night-and-day prayer – as church members to raise a night and day watch to cry out to God for mercy. We can provide material to churches that want to know how to establish a prayer room for one week.
 2. Organize as many prayer groups as possible during that week to gather for prayer to pray about these issues.
 3. You are welcome to use the prayer guidelines below as prayer pointers.
 4. Use the prayer pointers as a special edition in your prayer bulletin for the week of 23-29 November.
 5. Take time during the church services on 22nd and 29th of November to pray about this issue.
 6. Consider mass prayer meetings on the 28th, involving all churches in your community

Bennie Mostert (Jericho Walls Prayer Network)
Supported by Global Day of Prayer and NIRSA (National Initiative for Reformation in South Africa)

Prayer Pointers on Crime, Violence and Corruption

During the time of Noah, mankind had filled the earth with violence (Gen 6:5-13). The corrupted ways of mankind grieved the heart of God and He decided to intervene through the flood. Jesus prophesied that before His return to earth, it will be again “…as in the days of Noah…” (Luke 17:26). He also warned that when lawlessness increase, the love of many will grow cold (Matt 24:12). However, Jesus gave Himself for us, to redeem us from all lawlessness (Tit 2:14). Let us humble ourselves and ask again for a Divine Intervention in our times.

Draw near to the Throne of Grace with confidence…

 • Present yourself before the Throne as an instrument of righteousness (Rom 6:13)
 • Appeal to the Judge of all the earth to intervene and break the cycle of violence, hatred and revenge (Gen 18:25)
 • Allow the Holy Spirit to search your heart and confess also on behalf of all South Africans the following:
  • Abortion (abortion is murder of the innocent and it opens a spiritual door for violence and bloodshed in a society)
  • Violent crime causing bloodshed (armed robberies, murder)
  • Murder of families, children and elderly
  • Divorce (an act of violence – Mal 2:16)
  • Sexual violence against women and children (rape, assault, sexual harassment, prostitution) and incest in families
  • Domestic violence (verbal, physical and emotional abuse)
  • Corruption of moral values which causes violence (Gen 6:12-13)
 • Confess on behalf of all South Africans the following factors contributing to crime, violence and corruption:
 • Greed, anger, sexual lust, lust for power, alcoholism, drug-abuse, gambling (lottery, etc.), stealing, fraud. (Gambling is idolatry and it opens a spiritual door for corruption and crime in society – Isa.65:11-12)
 • Pray for the Blood of Jesus to cleanse the sins of the people of South Africa and to speak forgiveness (Heb.12:24). Pray for the Lord Jesus Christ to deliver South Africa from criminals, violent and corrupt people and for their salvation (2 Sam.22:3,49; Isa.59:1-16; Prov.29:26; Mic.7:2-7).
 • Pray for the Lord Jesus Christ to redeem the lives of victims of violence, crime and corruption and to comfort them (Ps.72:14; Hab.1:2; Ezek.34:16). Pray that believers will separate themselves from anything and anyone that contribute to violence, crime and corruption and walk in holiness (Ps.17:4; Jer.22:3,13-17; Ezek 22:26; Mal.1:13).
 • Pray for righteous punishment for those who practice crime, violence and corruption (Zeph.1:9; Prov.21:15; Jer.10:24). Pray for the spirit of fear to be broken and to be replaced with the fear of the Lord (Jer.51:47; 2 Chron.19:7).
 • Pray for the human and demonic networks of violence, crime and corruption to be broken and to be exposed (Prov.3:31;16:29; Jam.3:15-16). Pray for a spirit of prayer and repentance to be poured out on us so that South Africa will turn back to the Living God (Jonah 3:8).
 • Pray for faithfulness in marriages and families (Mal.2:16). Pray for justice to be restored in South Africa (Ex 23:2; Ps 10:17,18 [18,19]).
 • Pray for the voice of God to be heard from the Church concerning violence and justice (Ps.72:2; Prov 2:6-9; Matt.5:16). Pray for every believer in every sphere of society to walk in righteousness and justice (Ezek.18:5-9; Mic.6:8; Col.3:5-7).
 • Pray for the Church to faithfully wait on the Lord Jesus and to pray until He restores justice (Hos.12:6; Luke 18:3-7). Pray for the Church to do everything to ensure that justice is enforced in this nation (Heb.11:33; Jam.1:17).
 • Pray for the favour of the Most High God in South Africa (Deut 32:4; Jer 7:5-8; Prov.14:34). Pray for God’s Kingdom to be established and His Will to be done in our nation.

Oproep tot ‘n tyd van vas en gebed vir die Verkiesing!


Die Oproep is vir almal wat deel wil wees (nie verpligtend nie).

Waarvoor vas en bid ons?

DIE 22ste APRIL 2009 STEM SUID AFRIKA
National Day of Prayer for elections
Tydens hierdie paar dae voor die verkiesing bid ons vir ons land, volk en nasie en spesifiek vir die verkiesing. Ons spreek God se wysheid, genesing, versoening en liefde uit oor ons land Suid Afrika.

NB! Die Here se vraag aan ons is:

KAN ‘n NASIE NA DIE HERE TERUGKEER?

Elkeen van ons moet bereid wees om ‘n verskil te maak in alles waarby ons betrokke is. Bid vir jou omgewing – werk, huis, woonbuurt, vriende, familie ens.

Gebed is een van die belangrikste elemente in die proses van transformasie.

Voorgestelde gebedstye:

 • Oggende (al is dit net vir 5 min.; indien moontlik 1 uur) Hand. 3:1
 • Middae (etenstye; 5 – 25 min.).
 • Aande (5 min. – 1 uur) Alleen of saam met jou familie.

Hou ‘n daaglikse dagboek van wat jy van die Here hoor en ervaar en leef dan in die seën daarvan.

Kom deel gerus met ons dit wat jy van die Here ontvang het.

GEBEDS AKSIE VIR SUID AFRIKA!!!


Bid sommer daar waar jy nou sit. Nadat jy gebid het, dan stuur jy hierdie gebed aan iemand anders.

BID SAAM :
Hemelse Vader ons bid vir berou en bekering. Vader ons bid vir vergifnis van ons sonde. Ons bid dat U die mense se geestelike oë en ore sal oopmaak.

Ons bid dat U die mense in Suid-Afrika genadig sal wees en sal seën. Ons DANK U vir reën wat reeds geval het en bid dat U genoeg reën sal stuur na plekke wat smag daarna.

Ook dat U alle Suid-Afrikaners sal beskerm teen al die geweld. En dat daar ‘n positiewe verandering in Suid- Afrika sal plaasvind.

Ons bid Vader dat U suid-afrikaners sal leer deur U Heilige Gees om ‘lewe’ te spreek en nie ‘dood’ nie Dat hulle sal besef in die mag van die tong is ‘lewe’ of ‘dood’ En suid-afrika kies lewe.

Ons bid dit in die Naam van JESUS.

Amen

Ons Land Suid Afrika!!!


Ek is so opgewonde oor alles wat in ons land aan die gebeur is. Ja daar is baie drama, seer pyn en vrees, maar die teenwoordigheid van God is meer en meer sigbaar waar Hy die seer pyn en vrees intree…

Dit maak my soms suur as mense oor alles negatief is en net die sleg in alles raak sien. Mense wat so negatief is en net dood, oordeel en mislukking spreek oor ons mooi land moet dan liewer na ‘n ander land verhuis. Ons het elke liewe persoon nodig om te bly glo en bid in die herstel en genesing van ons land. Dit gaan baie harde werk en bid kos om ons land weer te genees en sonder God sal dit onmoontlik wees, maar Sy belofte bly staan:

en wanneer my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.
(2 Kronieke 7:14).

Ons moet Sy naam uit roep oor ons land en volk, bly bid vir mekaar en ons land en ook God se wil en aangesig soek t.o.v. Suid Afrika. Dit is dan dat alles draai en Sy genesende krag vloei. Dit het in 1994 gebeur met die verkiesing en is alweer aan die gebeur.

Ons skool en opvoedkunde stelsel is in ‘n gemors en die opvoedkunde departemente kan dit nie raak sien nie, ook beskik hul nie oor die vermoë om dit te herstel nie. Ook die mediese stelsel is besig om te sink – Hospitale en mediesehulpskemas. Nog steeds sal ons bly bid en weet dat God ‘n verskil gaan maak. Ons moet bereid wees om van ons self te gee, tyd, geld en arbeid in die vertroue dat God ons gaan gebruik om hierdie mooi land wat Hy vir ons gegee het volkome te genees – dit sluit die misdaad ook in.

Bid saam met my daagliks vir ons Land en wees bereid om ‘n opoffering te maak vir ons naaste en ons land!

Hulpkreet!


Ek het hierdie e-pos vanoggend ontvang. Dit is ‘n gebed vir ons Land, ‘n noodkreet in ‘n land van duisternis, want ons glo in ‘n almagtige God wat in hierdie duisternis instap en Sy lig skyn. Sy teenwoordigheid bring nuwe lewe vir almal. Bid saam met ons:

Hemel Vader, ons Here en God, ons pleit by U, in die naam van Jesus, vir ‘n godelike ingryping om die vlaag van kinderontvoering, moord, huisbraak en ander misdaad in ons mooi land te stop. Laat almal besef hulle moet hulle inkeer tot U en U begin prys, Hemel Vader!
Ons vertrou op U en dank U vir U ingryping in ons Land.
AMEN!

Gebed vir Vrede


Almagtige God en Vader,
vanuit wie alle waarheid en vrede kom,
raak die harte van alle mense aan
met u heilige liefde en vrede.

Kom, O Prins van vrede,
lei en leer die heersers van ons land,
met besluitneming deur u volkome wysheid.
Skenk aan hul u onderskeidingsvermoë,
tot die vooruitgang van u koninkryk,
totdat ons hele land gevul word
met die kennis van u oneindige liefde.

Dankie Jesus, ons Here en Verlosser.

Lewe in Oorvloed


Hoe wonderlik is dit om U te ken as ons Vader,
Heilig is u Naam oor die ganse aarde.
Deur ons gebed nooi ons U nader,
Want in u alleen het ons werklik waarde.

Dankie Hemel Vader vir ons Land Suid Afrika,
Ek bid u sëen, liefde en beskerming oor haar.
Skenk ons u lewe in oorvloed, O Heer!
Stuur ons u lig en u waarheid,
Laat diè ons lei en bring,
Na u heilige berg en na u wonings.

Hemel Vader, sëen ons land Suid Afrika,
Stort u Heilige Gees oor haar.
Wees u ons lewe, O Heer,
diè lewe  – ons lig en waarheid!
Laat diè ons in u koninkryk bring,
as u heilige heersers en konings.

Laat u koninkryk kom,
Laat u wil geskied,
Soos in die Hemel,
So ook in Afrika!

Hoe wonderlik is u naam, O Vader,
Hoe groot is u naam in die ganse aarde!
Want aan u behoort alles wat lewe,
Ons Skepper, Koning en Here!

© Thomas Dreyer