All posts by Thomas

I love nature - and is even in-love with its Creator. I adore the life I share with Him and all the friends and family sharing it with me.

Mense Van Die Weg


Jesus_is_the_way

Die eerste gelowiges was mense van die weg gewees, Jesus was hul weg. Alles was volkome in Hom en Hy was hulle lewe. In Hom, deur Hom en tot Hom is tog alle dinge (Kolossense 1:16) en sonder Hom is al hierdie dinge niks nie.

Christene het nie net geloof in Christus nie; hulle lewe is in Hom. Soos die wortel in die grond, die tak in die wingerdstok, die vis in die see, die voël in die lug, so is die plek van die Christen se lewe in Christus (Francis Foulkes).

Ons moet in Hom teenwoordig wees. Hoe kom ons daar, en hoe vertoef ons daar?

Paulus het dit so verduidelik: “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons…” (Handelinge 17:28). In Johannes (15:9-10) lees ons dat die wat in Jesus se woorde en liefde bly die is wat (Johannes 8:31) , deurweek is met Hom en Sy gebooie onderhou. Jou hele lewe is ‘n toewyding aan Jesus, jy streef daarna om Jesus vir ander te wees deur ander om jou te hanteer, sien en te help soos Jesus die mense om Hom gehelp het.

Ware verhouding met Jesus is dus om Hom in ons lewens te ontvang en Hom toe te laat om so groot plek as wat Hy wil in te neem (Johannes 1:12). Ons mag nie ‘n stukkie van onsself van Hom weerhou nie, ons moet Hom ontvang vir wie Hy is. Hy is holisties in verhouding en wil jou hele wese oorspoel, liggaam, siel en gees.

God was vasbeslote om sy geestelike rykdom en heerlikheid met ons te deel, in Christus. Jesus Christus is die middel punt van God se plan. Wanneer ons in Hom glo, stel sy dood ons vry, ons word vergewe, ons kan nou ook deel hê in Sy nuwe, opgestaande lewe. Ons is een met Hom, deel van Hom en ons deel in God se wonderlike plan, wanneer ons tot sy heerlikheid lewe, totaal oorgee aan Jesus.

Ons moet op die voorfront van verandering wees om sodoende verandering te lei…. deur …geloof wat werk deur liefde (Galasiërs 5:6b), want volkome gehoorsaamheid is die vrug van geloof en liefde in God.

… gehoorsaamheid is beter as offergawes of lof (1 Sameul 15:22).

Diegene wat oorwin, sal die belofte van die hemel beërwe (Openbaring 2).

Walking in the Light and Social Justice


walking_in_the_light

The effect of having the light of God in our lives becomes overwhelmingly visible. His light is the life of Christ which could not be overcame by the darkness (John 1:4). Just as it is impossible to hide a candle in a dark room, so the life of Christ seeps into every thing around it. The effect of light is all that is good and right and true (Ephesians 5:9), influencing and changing the world for the better.

So Jesus said to them, “The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going (John 12:35 ESV).

While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light.” (John 12:36 ESV).

the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned.” (Matthew 4:16 ESV).

to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.” (Luke 1:79 ESV).

Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” (John 8:12 ESV).

and if you are sure that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness… (Romans 2:19 ESV).

The night is far gone; the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light (Romans 13:12 ESV).

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all (1 John 1:5 ESV).

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light (1 Peter 2:9 ESV).

Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light, but when it is bad, your body is full of darkness (Luke 11:34 ESV).

Walk in light, follow light recognise the light and live the light…

As a believer and follower of The Lord Jesus Christ one cannot be, but involved with Social Justice. Being a Christ follower impels us to be an advocate of and at times also take an active stand for Social Justice.

True religion is to visit the sick and care for the orphans… (James 1:27).

I believe that as people are walking in their calling some will be impelled to immerse themselves as actively as possible in the fight for Social Justice, thereby becoming to some extent activists in the specific area they believe they are called to. Other believers may not be as actively involved in Social Justice but they nevertheless should have opened ears and hearts to know and recognise when there is an out cry for Social Justice. Consequently, they should respond appropriately to the outcry as they are instructed by God and His Word. We therefore only need to walk in the light.

God Se Blywende Woord


Deur Terria Moore | November 2, 2018 | Beloftes Van God

Toe ek my lewe aan die Here oorgegee het, het ek geen idee gehad hoe belangrik die Bybel is nie. Op daardie stadium het ek net ‘n paar van die Tien Gebooie geken. Ek het toevallig na ‘n kerk gegaan wat aanbidding ver bo enige Bybelonderrig gestel het. Dus het ek vir baie lank geglo dat die Bybel ‘n boek van reëls was.

Toe God begin om Homself aan my te openbaar, het Hy hierdie onversadigbare honger en dors om Hom te ken, aangewakker. Kerk alleen was nie genoeg om my te voed nie. Aanbidding alleen was nie genoeg om Hom te bereik nie.

Wie was hierdie Almagtige God wat my volkome geken en my onvoorwaardelik liefgehad het? Wat het Hy van my begeer? Waar was my plek in die wêreld? Hoekom was die lewe so moeilik? Hoe sal my lewe verander nou dat dit vasgehou word in sy liefdevolle hande?

As ek antwoorde nodig gehad het, het die Heilige Gees my na God se Woord, die Heilige Bybel gelei.

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegrus sal wees vir elke goeie werk. – 2 Timoteus 3:16-17

Die Bybel is soveel meer as ‘n boek van reëls, ‘n selfhelpgids of ‘n ensiklopedie van feite oor God en sy mense. Dit is God se lewende, goddelike openbaring van Homself aan menslike wesens. In 66 boeke vertel dit van sy groot plan van verlossing vir die mensdom deur sy Seun, Jesus Christus.

Wat ek nie aan die begin van my geestelike reis met God geweet het nie, was dat om God werklik te ken, moet ek sy Woord ken. Om God deur die Bybel te ken, beantwoord ons diepste behoeftes en die lewe se moeilikste vrae.

  • Om God deur die Bybel te ken versterk ons geloof in God en lei ons om aan sy beloftes vas te hou.
  • Om God deur die Bybel te ken verander ons visie van ons aardse en geestelike lewens. Maar mees belangrikste, om God deur die Bybel te ken, wys vir ons Jesus, die Woord van God wat mens geword het.

Dit verbaas my altyd om te hoor dat die Bybel vir eeue, jaar na jaar, die topverkoper boek van alle tye is. Die Bybel is geskryf oor ‘n tydperk van 1500 jare, met meer as 40 God-geïnspireerde skrywers wat uit verskillende tydperke, beroepe, etnisiteite en agtergronde gekom het. En tog is die Bybel blywend.

Ongeag van die tyd, kultuur, politieke veranderinge, sosiale norme, geestelike diversiteit of filosofiese teorieë… God se Woord is blywend. God se Woord is net soos Hy is… altyd waar, foutloos, toepaslik, onveranderlik en vas. In ‘n wêreld wat konstant verander, sal gelowiges altyd ‘n onveranderlike konstante hê – God en sy Woord.

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. – Hebreërs 4:12

Ons lees die Bybel sodat ons God se hart kan verstaan, om ‘n intieme en ware ontmoeting emet Hom te hê en uiteraard meer soos Hom te word.

Ons lees die Bybel om God se krag te verkry. God se Woord is die wapen wat ons gebruik om versoeking, sonde en ons struwelinge in hierdie gebroke wêreld te oorkom. Dit is die krag wat ons gedagtes, ons gesindhede en ons gedrag vernuwe.

Ons lees die Bybel want dit is ons lig in hierdie donker, gebroke wêreld. Dit lei ons na God en sy weë wanneer alles rondom ons chaoties en bleek is.

God se Woord maak ons pad duidelik en sal al ons keuses en besluite akkuraat lei. Die onfeilbare manier om God in die gebrokenheid van hierdie lewe te vind, is om sy Woord oop te maak.

Ons is deur God geskape, vir Hom. Maar ons moet sy Woord ken sodat ons Hom kan ken. Om God intiem te ken, maak die belegging in tyd, energie en opoffering om sy Woord te lees en te bestudeer, die moeite werd.

God se Woord sal ons nooit faal nie, want God faal ons nooit nie.

God se Woord is blywend, want God is blywend.

Hoe kan ons vir jou bid soos jy God se leiding en wysheid in sy Woord soek?

Vrede en genade vir jou,

MOSSIEDAG


In die konsentrasiekamp, meer as 100 jaar gelede, sit Anette Marais op ’n stomp en skud die stof van haar verslete klere af. Rondom haar sit die groepie bekende gesigte van moeë vrouens. Net ’n paar tree verder is die hoë draad van die konsentrasie kamp. Sy slaan haar Bybel oop en begin lees. Sy het in die donker ure van die nag geworstel met God en Hom gesmeek vir ʼn boodskap om hierdie vrouens te bemoedig, want wie weet hoe lank nog . … ..

Anette lees die woorde van Matt 10:29 – “Is twee mossies nie vir ’n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.”

Terwyl sy besig is om hierdie woorde te lees, kom sit daar ’n vaal klein mossie op haar skouer. Die groepie vrouens staar in verbasing na wat voor hulle gebeur, en so word die mossie, die teken van hoop in die onmoontlike omstandighede van die konsentrasie kamp in Bethulie.

Dit was fantasties om in die maande wat volg te sien hoe die mossies van Bethulie ’n baken van geloof en hoop word vir hierdie vrouens.

Op 21 Mei 1902 was die oorlog verby, Anette het op pad terug na haar huis gestop by ’n vrou met invloed en haar vertel van die mossie-boodskap, sy het dit weer oorvertel en Genl Jan Smuts het in 1923 die mossie op die land se kleinste muntstuk (kwartpennie) laat verskyn.

Amper 80 jaar later sit Jak de Priester in ’n park in Londen. Sy geld is op, hy kry nie werk nie, hy mis die meisie van sy drome en sonskyn en biltong. Hy slaan sy klein silwer Bybeltjie oop en lees die “mossie” boodskap en bid vir die soveelste keer vir werk! Vroeg die volgende oggend lui sy telefoon en dis die oproep waarvoor hy gewag het, hy spring op die eerste trein en begin met ʼn lang dag se onderhoude. Moeg maar gelukkig en met ’n permanente werk klim hy weer laatmiddag op die trein.
Toe hy inklim sien hy ’n muntstuk op die vloer lê, hy tel dit op, en daar op ’n trein in Londen hou hy ’n Suid-Afrikaanse 1c in sy hand, met ’n mossie agter op. Hy vertel dat die wêreld rondom hom gaan stil staan het, dat hy besef het dat God daar by hom op die trein is en dat gebed sy waarborg is in hierdie stukkende wêreld.
Vandag ’n paar jaar later, skud ek my beursie uit. Ek sit ʼn 1c neer vir my vriendin met borskanker, nog ʼn 1c vir huwelike wat sukkel, ’n 1c vir iemand na aan my hart se werksomstandighede, vir enkel ouers en weduwees, en ek besef die mossie boodskap is dalk net een versie in ’n dik Bybel, maar ’n Almagtige, liefdevolle God staan agter dit!

Here, dankie, dat daar altyd hoop is. Dankie, vir bakens langs die pad wat ons help om geduldig te wees, terwyl ons wag vir U, om op die perfekte tyd ons omstandighede te verander.
Geseënde “mossie” dag vir jou.

Wat doen ons met die seer?


traan

Ons vergeet maklik dat God in beheer is en word dan so maklik gefrustreerd met die lewe om ons. Elke teleurstelling en teëspoed word vir ons ‘n irritasie omdat dit nie volgens ons plan uitgewerk het nie. Ons verwag te maklik dat alles om ons lewens draai en dat ons so graag ‘n sukses wil wees, maar wat beteken sukses nou werklik?

Ek was vandag weer herinner aan ‘n storie “The Tablecloth” waar een persoon se teleurstelling en goddelike ingryping ander mense se lewens geraak het. Ek dink net dat ons elke nou en dan moet besef dat die lewe nie oor ons suksesse gaan nie, maar oor God se plan vir ons lewens en hoe dit ander mense beïnvloed. Ons fokus ten opsigte van hierdie waarheid bepaal hoe ons teenoor ander mense sal reageer wat naby ons is op daardie oomblik as gevolg van ‘n spesifieke gebeurtenis. God gebruik dit om ons lewens te verryk en so ook ander mense wat dit nog meer nodig het. Daar was ‘n artikel geskryf, “What do we do with suffering“, deur Jay Adams wat ook meer lig hier op werp.

Mag ons Here en Verlosser vir ons oop oë gee in situasies soos hierdie, sodat ons Hom vir ander mense kan wys.

Volmaaktheid


Om volmaak te wees is eintlik so maklik, maar ons wil nie ons emosies en gevoelens laat gaan nie. Ons het afgode gemaak van dit alles en hou styf vas aan hierdie dooie dinge asof ons lewens daarvan afhang. Ons moet vergewe en vergeet, pyn, vrees, hartseer, haat, frustrasie en woede laat gaan, maar ons glo ons kan nie. Dit is wel die grootste leun ooit, want ons liefdevolle God het en wil ons vry maak van dit alles.

washing of the word

Lees gerus die volgende verse hoe God vir ons dit doen.

Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers.
MALEÁGI 3:2 AFR53

Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.
ESÉGIËL 36:25‭-‬27 AFR53

Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ’n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ’n vaste gees.
PSALMS 51:11‭-‬12 AFR53

Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
JOHANNES 15:3 AFR53

… soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
EFÉSIËRS 5:25‭-‬26 AFR53

Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het — nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.
TITUS 3:4‭-‬7 AFR53

Ons is dus skoon gewas deur dit wat Jesus vir ons gedoen het en word in staat gestel om alles wat nie van God af is nie te oorwin…

Holy Truths


Van Woord tot Woord


BYBEL-WOORD1

God het deur Esegiël gesê:

Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.
(Esegiël 36:25-27)

Paulus het weer aan die Korintiërs geskryf:

Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
(2 Korintiërs 5:17)

Jesus het weer gesê:

…Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.
(Johannes 10:10)

Wat behels hierdie nuwe lewe?

Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
(Galasiërs 2:20)

Hierdie lewe is nog steeds iets wat ons nie werklik verstaan nie. Hoe en wanneer gaan ons by die plek kom waar hierdie nuwe lewe volkome begryp en verstaan word?

Rebecca het geskryf oor hoe ons moet vasklou aan God se woord en die volgende sê:

Ek het as onderwyser elke jaar ‘n student gehad as my onderwysassistent, onvermydelik het daar dus elke nou en dan iemand nuut begin. Wanneer ek ‘n nuwe persoon ‘n taak of opdrag gegee het, het ek gevoel dat ek die werk vinniger, meer doeltreffend en meer na my smaak sou kon doen. Natuurlik hoe langer die persoon saam met my gewerk het, hoe beter het sy gevaar. Ek gebruik hierdie nou as ‘n illustrasie van hoe God ons toelaat om saam met Hom te werk en Sy opdragte uit te voer. Hy kan dit natuurlik baie beter doen, maar dit is tot ons voordeel dat ons Sy werk doen. So geniet ons die seën wat daar is om Hom te dien en word ons ook meer en meer soos Hy.

Ons het nodig om saam met God te werk, tyd met Hom te spandeer en in Sy teenwoordigheid word ons dan meer en meer soos Hy.

…maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.
(2 Korinthiërs 3:16-18).

Jesus is die Woord en ons moet ook groei en verander om God se woord te word in die plek en situasies waarin ons ons bevind.

LIVING ABOVE THE LAW


freedom

Paul said in the Bible that when we accept Jesus Christ that we are no more under the law. If not under the law we are above the law.

Law was the taskmaster until we knew and accepted the law. We are therefore above the law, walking upon it as a guiding path. We will stay above the law until we break the law and place ourselves under the weight of the law. We will then suffer the consequences of breaking the law, guilt ridden and filled with confusing emotions like fear, anger and hatred.

Thus, to live truly above the law you need to know the law very well in order not to break it. This is called “FREEEEEDOM”!

Die Belangrikheid van Gemeenskap


Ons land se reëls en regulasies is so min Suid Afrikaans as wat jy kan kry. Die opstellers daarvan was internasionaal en het geen idee gehad wat Suid Afrikaans is nie. Ek voel dat Suid Afrikaans tog in onsin weerspieël moet word, al is ons ‘n redelike nuwe Suid Afrika.

Ek het lank terug gesê dat iemand ‘n boek moet skryf getitel “Hoekom ubuntu Suid Afrika verlaat het saam met apartheid”. Ubuntu is ‘n Afrika term vir ‘n kwaliteit wat die noodsaaklike menslike deugde insluit soos deernis en menslikheid. Dit kommunikeer die belangrikheid van gemeenskaplike verhoudings, respek, gemeenskap, waardes en verantwoordelikhede netjies verpak in godsdiens. Dit verteenwoordig eenheid, want ‘n persoon is slegs ‘n persoon deur die gemeenskap. Dit beteken dat die gemeenskap jou ouer, leermeester, vriend en ondersteuning is. Ja, en daar is dit, ons mense soek vryheid om te doen wat hulle wil en hoe minder reëls en regulasies daar is hoe beter, hul wil nie deur ander iets geleer of gesê word nie. Ek verstaan ware vryheid as volle kennis, aanvaarding en besitneming van die reëls en regulasies. Vrees en frustrasie kom waar hierdie ware vryheid ontbreek.

As Christene word ons geroep tot ubuntu – Jesus en Paulus het baie gepraat van die gemeenskap van gelowiges. Ons moet as een liggaam kan funksioneer en Jesus as ons hoof kan aanvaar, respekteer en gehoorsaam. Ubuntu is dalk ‘n Afrika term, maar dit kom vanaf die Joodse leringe wat na Etiopië versprei het gedurende die tyd wat Salomo koning van die Jode was. In latere jare het dit verder en verder suid versprei tot in Suid Afrika en Lesotho.

Ek was bevoorreg gewees om in die platteland groot te word waar gemeenskap belangriker was as in die stad en het geleer van die rol wat gemeenskap speel. Ons is almal aanmekaar gekoppel, die een aan die verbind. Ek sê altyd aan my leerders dat dit wat jy in die donker onder jou bed doen jou verhouding met ander om jou beïnvloed.

gemeenskap

Gemeenskap is belangrik en huidiglik wil niemand dit erken nie, maar dit is besig om meer en meer uit te rafel, huisgesinne val uitmekaar en meer kinders as ooit vantevore raak verlore in die samelewing (of is dit nou alleenlewing). Ek besef dat die hele samelewing nie ‘n perfekte eenheid kan vorm nie, maar as kinders van God kan ons daarna streef. As elkeen van ons ons verhouding met God as die belangrikste in ons lewens beskou sal dinge reeds verander. Wanneer ons by God wil wees, Hom wil aanhang, afhanklik van Hom wil wees, lief vir Hom wil wees, Hom wil geniet, Hom wil behaag, dan het ons Hom lief met ons hele wese, bly ons in Hom, bly ons in Sy liefde, bly ons in Christus en is ons vervul met Sy Gees (geïnspireer deur Rebecca se skrywe). Omdat God ‘n hart het vir alle mense glo ek dat sosiale geregtigheid binne-in ons liefde vir God verborge is. Dus gee ons om vir ander mense, die vernederde, die verlore, die uitgelate, ons naaste, omdat ons God liefhet. Hierdie liefde word dan ook deur ons dade en woorde sigbaar. Sodoende kan ons die gemeenskap herstel wat besig is om uitmekaar te val.

Matthéüs 22:34-40, Johannes 15:7