DIE LYDENSTYD


Die Lydenstyd waarin ons tans is, is ‘n tyd om ten volle die betekenis van Jesus se kruisiging en die glorieryke krag van sy opstanding te begryp. As jy hierdie kennis begryp en jou eie maak as Christen, kan dit jou help om volkome vrou te wees. Ons gaan kyk na vier waarhede:

   1. Christus-gelykvormigheid
   2. Deel in Sy goddelike krag
   3. Word een met Hom
   4. Die oorwinning van die wêreld

 


1. Christus-gelykvormigheid

Christus-gelykvormigheid is om soos Jesus Christus te wees. Jesus het gesê dat ons sy broers en susters is as ons Hom volg en toelaat dat God in ons en deur ons lewe.

God het besluit dat hulle aan Hom moet behoort, Hy het dit gedoen voordat Hy iets gemaak het. Hy het besluit hulle sal wees soos sy Seun, want God wou hê dat Christus sy belangrikste Kind moet wees, die Oudste Broer van God se baie kinders (Romeine 8:29).

Ons moet eerstens vir Jesus volg soos Paulus vir die mense van Korinte geskryf het “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is” (1 Korinthiërs 11:1).

In die Bybelse tyd het ‘n leermeester die beste leerders uitverkies tussen al die leerders om sy dissipels te word. Hierdie groep leerders het die leermeester so naby gevolg dat die stof van sy voete hulle klere en voete verkleur het en hul sy sweet kon ruik. Ons moet dus bereid wees om altyd vir Jesus te volg deur alles deur en nie net dit wat mooi en aantreklik voorkom nie.

Tweedens moet ons “…dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het…” (Filippense 2:5). Ons moet die selfde gesindheid aanneem wat in Jesus Christus sigbaar was. Jesus was dieselfde soos God, maar het dit alles neergelê en Homself verneder om te word soos ’n slaaf. Hy het ’n mens geword en Homself verder verneder deur te sterf aan die kruis (Filippense 2:5-8).

Derdens moet ons soos Jesus optree deur Sy voorbeeld te volg (Johannes 13:15). Jesus het altyd in liefde en waarheid gehandel en verwag dus die selfde van ons. Dawid het ook geskryf dat al die paaie van die Here liefde en waarheid is (Psalm 25:10). Ons moet dus naaste liefde uit leef, mense vergewe en vrede maak waar ons kan.

Hierdie Christusgelykvormigheid lyk en is ‘n onbegonne taak sonder Jesus se goddelike krag.


2. Deel in Sy goddelike krag

God het ons in Jesus Christus deelgenote gemaak van Sy goddelike natuur:

God is sterk en Hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het om so te lewe dat ons Hom kan dien. Ons kán so lewe omdat ons Hom ken. Hy het ons gekies om aan Hom te behoort, want Hy is die Koning en Hy doen groot dinge. Hoekom het God belowe om vir ons kosbare en baie groot dinge te doen? Dit is omdat Hy so groot en sterk is. Hy het dit gedoen sodat ons vry kan wees en kan ophou om die slegte dinge te wil doen wat die mense van die wêreld graag wil doen, dinge wat hulle laat sterf. Dan sal ons mense word wat soos God is en wat lewe soos Hy (2 Petrus 1:3-4).

Ek weet dat dit vir sommige van julle baie belangrik is om jul grimering aan te sit. My ma het ‘geglo’ dat sy daar sonder kaal is…


Daar is wel ‘n skoonheid wat baie dieper lê as die, en dit is die blydskap en vrede om soos Jesus te lewe. Elke vrou wat hierdie krag aangryp en Jesus Christus uit lewe sal hierdie blydskap en vrede kan beleef (Johannes 13:17).

As vrou moet jy bewus word van jou swak en sterk punte, maar dan ook vir God toelaat om albei te gebruik. Paulus het gesê dat wanneer hy swak is, is God sterk in hom (2 Korinthiërs 12:10).

So ook verduidelik een van die Engelse vertalings dat die Heilige Gees Homself geklee het met Gidion (Rigters 6:34).

Hou dus op om alles self te probeer regmaak, hanteer of beheer en laat jouself toe om deel te neem aan God se goddelike natuur, want volgens 2 Petrus 1:3-4 het God jou reeds ‘n deelgenoot gemaak.

 


 

3. Word een met Hom

Nou kan ons tot die besef kom dat ons een is met Hom. Jesus het dit duidelik gemaak dat daar ‘n tyd sal kom wat ons hierdie waarheid sal weet.

In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar (Johannes 14:20-21).

Ons eenwording met Jesus het baie te doen met liefde. Die gebooie waarna verwys word is dat ons God moet lief hê met ons hele lewe en ons naaste soos ons self. In Johannes vyftien word ons uitgenooi om in Jesus te bly net soos ‘n loot deel is van die wynstok. Jesus herhaal dat ons Sy gebooie moet bewaar en in Sy liefde moet bly. Deur Sy gebooie in ons harte te oor dink en in Sy liefde te wandel word ons een met Jesus.

Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart (Psalms 37:3-4).

En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is (2 Korinthiërs 3:18).

HART

Jou totale wese moet heeltemal in beslag geneem word met Jesus Christus, Sy karakter, Sy gesindheid, Sy liefde en Sy denkwyse moet joune word (amper soos om verlief te wees). Om dit te bereik moet ons ‘n totale oorgawe maak en alles wat andersins belangriker is as Jesus, opoffer (Romeine 12:1-2).

 


4. Die oorwinning van die wêreld

Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is (1 Johannes 5:4-5)?

Ons in dan nou in staat om in hierdie wêreld te heers en dit te oorwin omdat Jesus hierdie wêreld oorwin het (Johannes 16:33) en omdat Hy in ons woon en ons in staat stel om “te wandel soos Hy gewandel het” (1 Johannes 2:6).

“Onthou ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie (Efésiërs 6:12) en as ons daar teen bly stry is die satan besig om te wen. Ons moet gefokus bly op die dinge wat Jesus in ons lewens in bou en in Jesus se woord bly, dan is ons waarlik sy dissipel en ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. (Johannes.8:31-32).

Jou beste vriendin is die een met wie jy alles kan deel en hoe meer jul deel hoe sterker word jul verhouding. Sy is altyd gereed om jou te ondersteun en dit is vir jou ook maklik om vir haar dinge te doen, selfs dit wat soms moeilik en sleg kan wees. Deur die goeie, die slegte en die lelike ervarings van jou lewe met God te deel, groei jou intimiteit met Hom (Filippense 4:6-10) en word dit vir jou makliker om te heers in elke situasie en die wêreld te oorwin. Jy kan dus aan hou om goed te doen en later sal jy die vrug hiervan in jou eie lewe kan raak sien (Galàsiërs 6:9, Efésiërs 2:10).

Bid gerus Efésiërs 1:16-23, en Efésiërs 3:14-21 as ‘n gebed om jou te versterk.


 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s