Lewe het ‘n Prys


Watter fokus het jy of wat verstaan jy as daar gepraat word van Lewe.

Ek wil hê dat jy jou lewenswyse van vooraf moet evalueer. ‘n Mens moet soms weer van vooraf leer om sekere dinge te doen – soms moet die verkeerde maniere van doen eers afgeleer word – ook moet verkeerde denke vervang word met die waarheid.

Vir die musiekleier; op die wysie van: "Die hert van die dageraad." ‘n Psalm van Dawid.

My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!
Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle uitgered.
Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is ‘n wurm en geen man nie, ‘n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê: Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!
Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.
Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie.
Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos ‘n leeu wat verskeur en brul.
Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande. My krag is verdroog soos ‘n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer! Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.
Maar U, HERE, wees nie ver nie; my Sterkte, maak tog gou om my te help!
Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor!
Ek wil u Naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die HERE vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel! Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp.
Van U kom my lof in ‘n groot vergadering; ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word; húlle sal die HERE prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!
Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies. Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.
‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die HERE aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen.
(Psalms 22:1-31).

Hier is ‘n skrywe uit Vers ‘n Dag (15 Julie 2009)

Dit is wat Hy vir jou gedoen het

Deur: Benescke Botha

Dit is koud en donker in die stink tronksel waar jy sit. Alleen op ’n bankie. Vir ’n oomblik weergalm die regter se woorde van ’n paar uur tevore weer deur jou gedagtes: “Skuldig…” Die harde slag op die plank het die minute begin aftel. Jy het minder as 24 uur oorgehad om te leef. In jou land word moordenaars met die elektriese stoel tereggestel.

Hier in die dodeselle is die spannende atmosfeer tasbaar. Die laksman se voetstappe klink op en jy en die ander gevangenes hou julle asem vir ’n oomblik op. Wie sal volgende wees?

“Nee! Nee! Nee!” Dit is die man in die sel langs jou. Desperaat pleit hy om genade. Die laksman het geen. ’n Deur klap, die gille word stil. Jy weet jy is volgende. Jou hart klop vinnig. Vir ’n oomblik flits jou lewe voor jou verby. Daar’s die laggende gesigte van jou gesin in gelukkiger tye saam. Dan skielik sien jy weer jou pa se trane op sy wange toe hy jou vroeër in die hof gegroet het. Hy was gebroke. Jy die oorsaak.

Die deur gaan weer oop. Voetstappe kom al nader na jou sel. Jou hart klop in jou keel. Jou mond is droog. ’n Koue sweet is nou oor jou hele liggaam uitgeslaan. Dit is jou beurt. Binne minute sal jy sterf. Jy sluit jou oë terwyl jy wag dat die laksman jou seldeur oopruk.

Dit gebeur nie.

Die laksman stap verby jou sel na die persoon langs jou. Jy is ontsteld. Jy skree uit na hom. “Kom haal my. Vat my weg. Ek kan nie langer hierdie spanning hanteer nie.” Die laksman draai met ’n frons na jou. “Wat is jou naam?” Jy gee jou naam vir hom. Hy kyk af na die lys name in sy hand. Dan na jou. “Dit kan nie wees nie.” Hy wys met sy vinger na die bladsy. “Ek het nou net iemand met daardie naam tereggestel.” Jy raak kwaad. “Waarvan praat jy?” Die laksman verdwyn ’n oomblik lank om die foto te gaan haal van die man wat pas gesterf het.

Hy druk dit nou in jou hand. Jy snak na jou asem. “Dit is dan … ” begin jy nou stadig “… Dit is dan Jesus!” Die laksman sluit nou jou seldeur oop. “Hy wat in jou plek gesterf het. Jy is vry. Jy kan maar huis toe gaan…”

Besef jy dat die hele mensdom in daardie dodesel was? Ons moes elkeen verwoes word. Tog, uit genade het God ’n verlossingsplan bedink. Reeds kort ná die sondeval van Adam en Eva. Hierdie plan het Hy regdeur die ou Testament deur die profete aan ons geopenbaar. Luister net hoe Dawid in Psalm 22 (wat in sowat 1500 v.C. geskryf is) oor Jesus se kruisdood praat. Vers 1: “My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep?” (Dít was Jesus se laaste kruiswoorde) Ook in vers 7: Ek word deur die mense bespot en deur die volke verag … hulle sê: Laat dit aan die Here oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry (Dit was van die woorde wat mense gebruik het om Jesus aan die kruis te spot). En in vers 19: “Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek lootjies oor my mantel” (Dit is wat die soldate met Jesus se klere onder die kruis gedoen het).

Vader God, baie dankie dat U ons mensdom nie verwoes het nie, maar vir ons ’n tweede kans gegee deur u Seun vir ons te stuur. Dankie Jesus dat U my plek aan die kruis ingeneem het. Help my om nooit te vergeet hoe belangrik hierdie opoffering van U vir my was nie. Help my om vandag in oorwinning te leef. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen

Ons het soms nodig om dit wat Jesus vir ons gedoen het deur iemand anders se oë te sien… die prys wat betaal is vir lewe werklik te waardeer.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s