6. KOM ONS BOU


Ons moet verseker verstaan dat al hierdie dinge waar oor ons praat plaasvind in verhouding. Ons het die nodigheid van verhouding reeds aangeraak en gaan nou verder daarop bou. As ons terug gaan na die begin toe God die mense geskape en Sy asem “gees” in die mense ingeblaas het, sien ons die ontstaan van die verhouding. (Genesis 2:7-8.) ‘n Rukkie later het die mens gesondig en die verhouding wat daar was is toe verbreek omdat God nie in eenheid kan wees met sonde nie. (Genesis 3:1-24.)

Die hele skepping het tot stand gekom deur Hom en word ook deur Hom in stand gehou sodat daar verhouding kan wees. (Kolossense 1:16.) Die eerste stap (as ek dit so kan noem) het God geneem. Hy het die wêreld so lief gehad, dat Hy Sy Seun, Jesus Christus na die wêreld gestuur. (Johannes 3:16.)

 Versoening het gekom deur Jesus Christus, maar dit beteken vir ons niks as ons nie ‘n verhouding met Hom het nie. Ons het in Filippense 4:6-9 gesien van hoe ons verhouding met God moet wees en in Romeine 12 dat ons Sy goedheid en ontferminge moet ken en beleef.

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
(Filippense 4:6-9.)

‘n Verbond bestaan daarin dat beide partye sekere dinge moet doen, verantwoordelikhede nakom en volgens vasgestelde reëls handel. Ons verhouding met God is nie net ‘n verhouding nie, maar ‘n verbondsverhouding…

Al die paaie van die HERE is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar.
(Psalm 25:10.)

Hier kan ons sien dat die wyse waarop ons moet handel goedertierenheid (liefde) en trou moet wees en dat dit ook die wyse is waarop God met die mens handel.

Hoor die woord van die HERE, o kinders van Israel! Want die HERE het ‘n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie.
(Hosea 4:1.)

Hier kan ons sien dat God baie duidelik van die mens verwag om ook alles in liefde en trou te doen. Let ook op dat “die Kennis van God” hier genoem word. Kennis is baie belangrik:

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.
(Hosea 4:6.)

God verwag dus van ons om te groei in kennis – veral van Hom, en dit dan ook aan ander soos ons familie en kinders oor te dra. Hierdie kennis is nie ‘n ledige insameling nie, maar is gebaseer op die Woord van God en verhouding met Hom.

Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie;
(2Pet.1:3-8.)

Die woord “kennis” hier is die Griekse woord “epignosis” en dit beteken erkenning, onderskeiding en kennis. Die enigste manier hoe ons in hierdie kennis kan groei is om in verhouding te staan met Hom. As ons werklik wil onderskei tussen die kwaad en dit wat God ons skenk moet ons hierdie kennis kan benut. Iemand het eenkeer gesê: “…we need to be so familiar with the authentic that it is impossible to accept the false…”

So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.
(1Kor. 3:7-15.)

Wat ons eerstens moet leer is die samewerking wat daar moet wees tussen ons en God en tweedens hoe die edelgesteentes lyk sodat ons nie met gemors sal bou nie. Ons verhoudings moet gebaseer wees op Jesus Christus – Hy moet die fondasie wees van alles in ons lewens. So leer ons om in mekaar se lewens in te bou dit wat ons van God ontvang het en om die res weg te gooi. Alles wat ons bou (dus doen) gaan eendag getoets word deur die vuur. Ons gaan moet rekenskap gee vir alles wat ons gedoen het, maar in Christus word ons ook vrygespreek.

Dit is te maklik om oppervlakkige verhoudings te bou – daar is geen verantwoordelikhede as ons nie lus is daarvoor nie. Ek kan met my lewe maak net wat ek wil en dus nie betrokke raak by ander se probleme nie. Die waarheid is dat ons die aan onsself behoort nie, maar aan Hom:

Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
(1 Kor. 6:19.)

Ons moet die waarhede van ons verhouding met Hom besef, Hy wil in verhouding staan met elkeen van ons. Die verhouding is nie sommer net nie, maar ‘n verbondsverhouding. Hy het sy lewe vir ons opgeoffer en daarom moet ons ook ons lewens aan Hom offer, soos Romeine 12:1 ons leer.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s