5. WAT IS ONS BEREID OM TE DOEN?


Daar is so baie waarvoor ons kan dankbaar wees in hierdie lewe, daarom wil ek ons Vader in die hemel dank vir dit wat Hy aan ons gegee het.

Jakobus maak dit duidelik dat alles wat goed en perfek is, van die Vader af kom.

Elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
(Jakobus 1:17)

Paulus het gesê dat dit aan ons gegee word deur die ontferminge van God.

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.
(Romeine 12:1)

Ek het nie die woord“ontferminge” mooi verstaan nie en dink dit is nodig om daarna te kyk. Die Engelse vertaling gebruik die woord ‘Mercy’ of ‘pity’. Dit is ‘n uitreiking van God, of ‘n nadering van God tot ons, waarin Hy die goeie aan ons gee. Dit is slegs hierdie ontferminge wat ons kan bring by ‘n plek van aanbidding, want volgens hierdie goeie dinge in ons lewens leer ons Hom ken en om Hom te vertrou. Nou eers kan ons Hom waarlik aanbid. Paulus gaan verder en moedig ons aan om onsself volkome aan Hom te gee as ‘n lewende, heilige en aanneemlike offer. Ek het reeds gesê wat ‘n aanneemlike offer is – ‘n vrywillige offer. Dit is ons “redelike godsdiens” – of te wel die enigste ware aanbidding (worship) waar toe die mens instaat is.

As ons nie die ontferminge van God ontvang nie – dit gebeur as ons bly fokus op die negatiewe, sal ons nie God volkome kan aanbid nie. God se barmhartighede en goedertierenhede is nuut elke môre (Klaag.3:23), as ons nie elke dag kan begin met die geskenk van ons Vader nie, ontvang ons nie Sy ontferminge nie. As ons wakker word met die frustrasies en pyn van die vorige paar dae en nie God raaksien nie dan mis ons dit.

Did you see this morning, next to your bed, the gift God placed there during the night… After opening it you saw that it was filled with grace and power, but enough for one day only – for tomorrow there will be another gift – neatly wrapped with a card that reads: “To my lovely child to use today, love Daddy!”

Jesus sê in Matthéüs 6 dat elke dag sy eie kwaad (probleme) het. Ons moet elke dag se probleme hanteer en nie vandag gister of more se probleme aanpak nie. Beplanning is goed, maar dit moet nie ons laat bekommer oor die toekoms nie.

Die vraag is wat gebeur nou?

Ons moet strewe na die perfekte want God sê in sy woord “be holy for I AM holy”. Die mens kan nooit heilige wees of self by heiligheid uit kom nie. Daar is ‘n proses van heiligmaking wat eers plaasvind as ons volkome onsself vir Hom gegee het. Hierdie daad van opoffering gee aan God die reg om in ons lewens in te kom en te verander waar nodig.

En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer sal bring.
(Maleági 3:3.)

Ons God sit as ‘n smelter van silwer en ‘n goudsmid. Ons word in die vuur van reiniging gehou sodat die onreinhede kan uitkom. Dit is ‘n delikate proses waar die hitte reg moet wees en die goud of silwer nie te warm moet word nie anders vernietig die vuur die goud of silwer. Dus moet die metaal net ‘n rukkie in die vuur wees en dan weer verwyder word. Die proses word herhaal totdat die metaal nie meer onreinhede bevat nie.

Die meeste van die onreinhede is ons gedagtes en manier van doen. Romeine 12:2 praat van die verandering en vernuwing van ons gemoed. Dit is ‘n proses wat gevolg moet word. Ons moet anders begin dink oor verhoudings, werk, kosmaak en sommer alles van die lewe. Ons is beperk in ons manier van dink. God se gedagtes en se weg is nie die selfde as die mens sin nie.

Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.
(Jesaja 55:8.)

Ons moet op ‘n plek in ons lewens kom waar ons Hom kans gee om ons te verander…

God dwing ons nie in dinge in nie, maar Hy het gesê:

“kies dan die lewe, dat jy kan lewe”
(Deuteronómium 30:19.)

Wanneer gaan ons dan lewe kies?

Maak tyd en word stil soos Dawid – spandeer tyd saam met jou God, sodat jy bekend kan raak met wat lewe is en dit dan kan herken as jy voor die keuse te staan kom…

So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.
(Jeremia 6:16.)

Dit is dus vir ons moontlik om God se weg self te vind, Sy gedagtes te verstaan en dan daarvolgens te wandel. Ons moet net bereid wees om te vra wat Sy plan is – waar Sy weg is, sodat ons daarop kan wandel.

Jesaja gaan verder en sê:

Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word; die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap. Vir ‘n doringboom sal ‘n sipres opgaan; vir ‘n distel sal ‘n mirteboom opgaan; en dit sal vir die HERE wees tot ‘n naam, tot ‘n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie.
(Jesaja 55:9-13.)

Soos die reën en die sneeu die aarde nat maak so kom Sy woord en maak ons nat sodat ons kan voortbring en uitspruit. Ons dra dan die vrug van Hom wat Sy gedagtes en weë aan ons bekendmaak.

…die waterbad van die woord…

(Efésiërs 5:26.)

Dus is die water en die vuur wat ons reinig van alle ongeregtighede die Woord van God…

Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.
(Jakobus 1:21.)

Maak ons dan genoeg tyd om die woord van God te bestudeer? Kan ons ooit te veel of genoeg van die woord inneem? Ek dink die antwoord op albei hierdie vrae is “NEE”.

Ek wil nie hê dat ons nou moet skuldig voel nie, maar besef dat die woord van God kragtiger is as wat ons ooit kan dink.

Ons moet dus leer om Sy woord te vertrou en dit deel van ons alledaagse lewens te maak…

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s