3. DIE WEG, DIE WAARHEID, DIE LEWE


Die beste plek om te begin is by Dawid. Hy het self ‘n paar dinge in sy lewe aangevang wat baie erge gevolge vir hom gehad het. Twee keer het hy nie werklik die inpak en realiteit van sy dade besef nie en moes iemand hom reghelp.

Die sleg, negatiewe en vrot dinge sluip in ons lewens in. Dit is soos die slang wat in die Tuin van Eden was en eendag sommer net met Eva begin gesels het. Daar is dus dinge wat ons nie erken of van weet nie wat wel vernietigende gevolge in ons lewens het. Ons persepsies, idees en wyse van dinge doen is nie altyd korrek nie. Die probleem is dat ons so gewoond is aan dit dat ons nie die verkeerde en negatiewe kan identifiseer nie.

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!
(Psalm 139:23-24.)

Search me, O God, and know my heart; test me, and know my anxieties; and see if any wicked way is in me; and lead me in the way everlasting.
(Psalm 139:23-24)

Dawid het dit ook geweet dat hy nie altyd die verkeerde en negatiewe kan raaksien of identifiseer nie, dus het hy dit ook na God geneem. Sy verhouding met God was so gewees dat hy met vrymoedigheid na God kon gaan…

Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid, toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, U het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie. Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op. Dan sal U ‘n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar.
(Psalm 51:1-21.)

Dawid was so verblind gewees dat hy nie sy eie sonde besef het nie, maar Natan die profeet het dit vir hom in ‘n mooi storie kom vertel. (2 Samuel 12:1-13.) Dit het Dawid geruk sodat hy dadelik gereageer het met emosie en woede. Eers toe het Natan vir hom gesê dat dit hy is wat die oortreder in die storie is. Dit is dan wonderlik om te sien hoe Dawid onmiddellik met sy sonde na God toe gaan.

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.
(Romeine 12:1.)

Wat is ‘n welgevallige offer? Ons mense is misvormd a.g.v. sonde, maar misvormde offers word wel deur God aanvaar as dit ‘n vrywillige offer is.

As vrywillige gawes mag julle wel beeste of kleinvee met misvormde liggaamsdele offer…
(Levitikus 22:23.)

Dus moet elkeen vrywillig na God gaan, niemand moet gedwing word nie anders is dit nie ‘n aanvaarbare offer vir God. Elkeen van ons moet ons eie sonde na Hom toe neem, vrywillig en met vrymoedigheid…
(Hebreërs 4:15-16)

Ons moet dan toelaat dat God ons vernuwe – die eerste is om ons gewete te reinig van dit wat ons nou net met Hom bespreek, bely en vergiffenis voor gevra het. (Hebreërs 9:14.) Die tweede is om ons gedagtes te vernuwe – ons moet anders leer dink oor hierdie ding.

Die wetenskap leer ons dat neuron paaie gevorm word en ons gedagtes die kortste en maklikste pad volg. Dit neem net sewe keer se herhaling om ‘n nuwe pad te skep, maar 40 keer se herhaling om ‘n ou pad af te leer en ‘n nuwe in die plek daarvan te skep.

Dus kan die vernuwing van gedagtes langer vat as wat ons graag wil hê dit moet. Deursetting en gebed is al wat werk.

Trust in Him at all times, O people; pour out your heart before Him; God is a refuge for us…
(Psalm 62:8.)

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s