Genade…


Hoe verstaan ons die Liefde en Genade van God?
Genade ontbreek nie in hierdie tekste nie!

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
(Matthéüs 7:21)

Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
(Galasiërs 5:18-21)

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?
(1 Korintiërs 6:9)

Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.
(Efiesiers 5:5)

Al die tekste handel oor die koninkryk van God, Hemel. Dus is my vraag: Wat is die Koninkryk van God…?

Voor ‘n mens na die negatiewe kant van hierdie tekste kyk moet daar eers gekyk word na Genade…

Die wyse of manier hoe en waardeur God met Sy kinders en die wêreld handel is liefde. Ek verstaan liefde as ‘n weg waarop gewandel word. God wandel op hierdie weg, maar ook is Hy hierdie weg – soos Johannes sê, “God is Liefde”. God se interaksie met die mens is slegs deur hierdie weg en daarom roep Hy die mens na hierdie weg toe. Hierdie weg het grense, wat geregtigheid genoem word. Hierdie grense is dit wat God God maak en ook ‘n vasgestelde “wyse” bepaal waar interaksie tussen die mens en God plaasvind. Die een grens van hierdie weg is “Geregtelikheid” en die ander is “Genade”. In “Geregtelikheid” is die wet, die waarheid en die woord van God. In “Genade” is liefde en “Barmhartigheid”. As ons deur die hele Bybel gaan kyk is dit baie duidelik dat God met hierdie weg, of wyse met die mens gehandel het. Die tabernakel is net ‘n ander beeld wat hier selfde weg voorstel.

As daar dan gepraat word van God se “Getrouheid”, verwys dit na hierdie weg, dus sal God nie op geen ander wyse as die met ons werk nie.

Johannes, in verwysing na Jesus, sê in Johannes 1:14 “… vol van genade en waarheid.” En in Johannes 1:17 “…die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Dus is dit ook dieselfde weg waarmee Jesus gekom het.

Jesus het gesê in Johannes 12:26 “As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.”

As ons hierdie weg beter verstaan dan sal ons ook kan begryp wat die hele ding omtrent Genade is. In Jesaja 35:8-9 “En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel—selfs die dwase sal nie dwaal nie. Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel;”.

Dus word ons geroep om na hierdie weg te soek sodat ons op ‘n plek kan kom waar God direk met ons interaksie kan hê. Jeremia 6:16 “So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.”

Genade en die Koninkryk van God is om op hierdie weg te wandel…

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s