Die Bybel In Afrikaans


Ek ontvang baie navrae oor die Afrikaanse Bybel. Die Afrikaanse Bybel (Ou en Nuwe vertaling) is nie beskikbaar in excel of pdf formaat nie, weens kopiereg. Daar is wel ander formate beskikbaar:

Kliek hier vir: SELFOON BYBELS

Kliek hier vir: BYBEL OP JOU REKENAAR


 

 

Pray for Tshwane


For prayer points for our city go to https://mobile.twitter.com/praytshwane

World Day of Prayer 2019


March 1, 2019

For more information go to http://www.worlddayofprayeraustralia.org

Watch “The Most Surprising LIE on Earth – Full Documentary (2018)” on YouTube


My Ewige Versorger


Die Ewige God sorg altyd vir my. Hy gee my rus in vrugbare, groen weivelde, langs strome van verfrissende water.
Hy verwyder my vrese;
Hy maak my weer heeltemal heel en lei my van harde, moeilike paaie na paaie waar waarheid en geregtigheid sy Naam laat weergalm.
Selfs in die altyd teenwoordige skuilings van die duisternis en dood, word ek nie deur vrees oorwin nie. Want in daardie donker oomblikke is Hy by my om my te beskerm en te lei. Ek is vertroos.
Hy het ‘n tafel voor my uitgestrek,
voorsiening in die middel van my vyande wat my aanval;
Hy gee om vir al my behoeftes, Hy salf my met geurige olie, en Hy vul my beker weer en weer met Sy genade.
Verseker sal Sy getroue beskerming en liefdevolle voorsiening my volg oral waar ek gaan, ja, altyd en oral. Ek sal altyd by die Ewige wees, in Sy huis vir ewig.
(Verwerking van Psalm 23).

Welgevallige offer


Wat is ‘n welgevallige offer? Ons mense is misvormd a.g.v. sonde, maar misvormde offers word wel deur God aanvaar as dit ‘n vrywillige offer is.

As vrywillige gawes mag julle wel beeste of kleinvee met misvormde liggaamsdele offer… (Levitikus 22:23.)

Dus moet elkeen vrywillig na God gaan, niemand moet gedwing word nie anders is dit nie ‘n aanvaarbare offer vir God nie. Elkeen van ons moet ons eie sonde na Hom toe neem, vrywillig en met vrymoedigheid… (Hebreërs 4:15-16)

Ons nader tot God nie slegs deur vrees, moedeloosheid, teleurstelling en berou nie, maar eintlik omdat ons Sy ontferminge ken, beleef en vertrou. Ons kan dus met vrymoedigheid tot God nader wetende dat Hy alles ten goede sal laat werk.

EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer — dit is julle redelike godsdiens (Romeine 12:1 (AFR53)) .

Wat het Vergifnis ten doel?


Toning van berou is slegs ‘n gedeelte van die situasie. Die probleem is dat berou toning deur die oortreder in baie opsigte die fokus geword het. So het die hoof doel van vergifnis verlore geraak. Vergifnis het nie werklik te doen met berou of nie berou nie. Ook nie met straf of nie straf nie, want vergifnis het vryheid ten doel. Ons moet vry wees van die wêreld se hou vas op ons en dit kan slegs gebeur deur vergifnis. Ons moet tot God gebind wees en so min as moontlik ander verbindings hê, veral dit wat ons van God af weg hou.
Negatiewe emosies kan ook ‘n binding word wat jou bind tot ‘n spesifieke plek, situasie, persoon en /of tyd. Hierdie binding kan jou of na God toe dryf of jou van God af weg hou. Enige iets wat baie van jou tyd in beslag neem is mos vir jou belangrik. Indien dit jou verhouding met God of ander benadeel is dit nie goed nie. Baie negatiewe emosie word afgode omdat dit so belangrik word dat daar nie meer plek in jou lewe is vir enige iets anders nie. Jou lewe draai om en om hierdie emosies en die mense en situasies wat dit veroorsaak het. Dít verteer jou. Daar is dan niks anders vir jou oor nie net die pyn, haat, vrees of wat ook al die negatiewe emosie(s) is.
Vryheid, rus en vrede kan slegs gevind word in vergifnis, maar om te wag vir ‘n “askies” of berou sal dié afgod net groter maak.

vergifnis

The Life-Giver

%d bloggers like this: